Dzień Wspólnoty i Modlitwy Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej w Dziekanowicach

22 września członkowie i sympatycy Akcji Akatolickiej Archidiecezji Krakowskiej wraz ze swoimi Księżmi Asystentami POAK spotkali się w Dziekanowicach, w Sanktuarium Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny. Spotkanie miało miejsce w szczególnym dniu dla Kościoła powszechnego, ponieważ w tym dniu, a dokładnie z 22/23 września 50 lat temu odszedł do Pana św. O. Pio, a 100 lat temu otrzymał szczególny znak ?przyjaźni z Jezusem? ? stygmaty. Podczas mszy św. koncelebrowanej, którą zawsze rozpoczynamy nasze spotkania Asystent Diecezjalny, ks. kan. Mirosław Dziedzic w homilii nawiązał do listu papieża Franciszka skierowanego do przedstawicieli zgromadzonych na II Światowym Kongresie Akcji Katolickiej w Rzymie. Akcja Katolicka jest z wszystkimi i dla wszystkich. Członkowi AK ma towarzyszyć modlitwa, formacja, uświęcanie i apostolstwo. Ksiądz Asystent zachęcał nas by Pan Jezus był naszym miłym Przyjacielem i byśmy apostołowali w naszych małych ojczyznach.

Po mszy świętej Brat Maciej Zinkiewicz z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów z Olszanicy w konferencji przybliżył zebranym osobowość św. O. Pio. Zwrócił uwagę, że w wielu pismach Ojca PIO przewijała się następująca myśl: że chcę być święty i iść jak najszybciej do nieba, czy służyć w miłości bliźniego ludziom. Spotkanie uświetniła artystyczna grupa uczniów ze szkoły w Winiarach. Zwiedziliśmy też zabytkowy kościół św. Mikołaja i Marii Magdaleny. Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Dziekanowicach ugościli nas bardzo. Ziściło się staropolskie powiedzenie ?czym chata bogata??, a było obficie. Prezesem POAK jest Pan Tadeusz Czajczyk, któremu ofiarnie i bezinteresownie zawsze służy pomocą długoletnia Pani Prezes Małgorzata Łyżczarz, obecnie członek Rady DIAK. Z Błogosławieństwem Księży Asystentów, po modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia wracaliśmy uradowani i umocnieni do domów, by służyć Kościołowi w bliźnich.

Serdecznie dziękujemy.

Zofia Fedor
Prezes POAK w Mydlnikach

2018-10-04

galeria – patrz