?Gdzie chrzest, tam nadzieja?. Międzydiecezjalne spotkanie modlitewno-edukacyjne AK Diecezji Tarnowskiej, Diecezji Rzeszowskiej i Archidiecezji Przemyskiej.

W dniu 7 maja 2016 roku w Przeczycy, małej wsi położonej w województwie podkarpackim, w powiecie dębickim, w kościele parafii Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej, należącej do dekanatu Pilzno w diecezji tarnowskiej, odbyło się spotkanie modlitewno-edukacyjne Akcji Katolickiej z trzech diecezji: tarnowskiej, rzeszowskiej i archidiecezji przemyskiej. Spotkanie zgromadziło sporą grupę członków Akcji ? w sumie ponad 200 uczestników. Spędzili oni na wzgórzu, na którym mieści się kościół parafialny, 4 godziny wypełnione Eucharystią, wykładem, modlitwą i wspólnym posiłkiem.

Wśród zaproszonych dostojnych gości znalazł się JE ks. bp Leszek Leszkiewicz, biskup pomocniczy Diecezji Tarnowskiej, który przewodniczył Mszy św. i wygłosił homilię oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego, pan Władysław Ortyl, który objął spotkanie honorowym patronatem. Ponadto zaszczyciła nas swoją obecnością pani mecenas Halina Szydełko ? była prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce, a obecnie poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Obecny był Kościelny Asystent Diecezjalny AK diecezji rzeszowskiej ks. prałat Stanisław Potera, prezes AK archidiecezji przemyskiej pani Danuta Figiela, wiceprezes AK diecezji rzeszowskiej pani Teresa Macek. Grupie członków Akcji z diecezji tarnowskiej towarzyszył Kościelny Asystent Diecezjalny ks. dr Jan Bartoszek, który wygłosił po zakończeniu Eucharystii konferencję.

Prezes Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej Bożena Kwitowska przywitała uczestników pierwszego w historii spotkania przedstawicieli AK trzech diecezji, a po zawiązaniu wspólnoty głos zabrał ks. mgr lic. Marek Marcićkiewicz, kustosz sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy. Ks. proboszcz przedstawił zgromadzonym krótką historię parafii, a szczególnie obecnego kościoła i czczonej w nim statuy Matki Boskiej Przeczyckiej, której powstanie określa się na lata 1460-1470. Rzeźba Matki Bożej po jej przeniesieniu do obecnej świątyni została w 1925 roku ukoronowana, czemu towarzyszyły tłumy wiernych ? blisko 40 tysięcy. Słynie ona wieloma łaskami, o których pokrótce opowiedział ksiądz kustosz. Nie ominęły jej także burzliwe losy związane z dwukrotną kradzieżą koron oraz cudownego ich odnalezienia.

Po tym ciekawym wystąpieniu rozpoczęła się Msza święta pod przewodnictwem ks. biskupa Leszka Leszkiewicza w asyście licznych księży Asystentów przybyłych wraz z członkami Akcji z poszczególnych diecezji i parafii. W trakcie homilii ksiądz biskup skupił się na najważniejszej jego zdaniem dyspozycji, jaką winien wykazywać się członek Akcji Katolickiej i każdy głoszący Chrystusa, a mianowicie stanie łaski uświęcającej na co dzień. Bez niej, jak mówił bp Leszkiewicz, nasza misja ewangelizacyjna będzie nieskuteczna, a nasza działalność powierzchowna. Podkreślając wagę tej dyspozycji, wskazał na niedostateczną rolę, jaką odgrywa skądinąd ważna wiedza religijna i pracowitość. Jeśli jednak za nimi nie idzie przykład życia Ewangelią i osobiste świadectwo wiary, nie jesteśmy ludźmi zdolnymi pociągać innych do Boga. Dlatego prosił, aby żyć w stanie czystości sumienia, aby często korzystać z sakramentu pojednania i żyć tym sakramentem, rozważając cały czas, czego nas on naucza, jakie wyciągamy wnioski na co dzień z ostatniej spowiedzi. Z pewnym naciskiem, ksiądz biskup podkreślił także znaczenie życia Ewangelią zarówno w życiu społecznym jak i zawodowym, aby nie zostawiać wiary w kościele czy w domu, lecz działać społecznie i pracować zawodowo w taki sposób, jak nakazuje nam nasza wiara, jak to wynika z zasad, o których ta wiara naucza.

Tuż po błogosławieństwie pani Bożena Kwitowska, prezes Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej podziękowała w imieniu wszystkich zgromadzonych ks. Biskupowi za ofiarę eucharystyczną i skierowane do nas słowo Boże. Pan Władysław Ortyl, Marszałek Woj. Podkarpackiego zabierając głos wyraził podziękowanie za możliwość wzięcia udziału w spotkaniu oraz potwierdził wspólne przekonanie o jedności życia społecznego i osobistego każdego katolika w duchu Ewangelii.

Po zakończeniu Eucharystii miał miejsce wykład ks. dra Jana Bartoszka ? Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej pt. ?Katolicyzm a polskość ? 1050 rocznica chrztu Polski?. Ksiądz Asystent niezwykle dobitnie mówił o nierozerwalnej więzi, jaka łączy wyznawanie wiary katolickiej przez Polaków z identyfikacją z narodem polskim, z polskością. Przywołał wiele faktów z życia Kościoła i państwa polskiego, które potwierdzają, że, jak mówił Roman Dmowski: katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę.

Po wykładzie uczestnicy spotkania udali się na wspólny ciepły posiłek i mogli spędzić w swoim gronie prawie godzinę na wzajemnym poznawaniu się i rozmowach.

Końcowym akcentem spotkania było nabożeństwo majowe w świątyni, które poprowadził ks. Jan Bartoszek.

Nadesłała: Bożena Kwitowska

Foto: Małgorzata Stępień, Wojciech Kwitowski

patrz ? galeria

?Gdzie chrzest, tam nadzieja?. Międzydiecezjalne spotkanie modlitewno-edukacyjne AK Diecezji Tarnowskiej, Diecezji Rzeszowskiej

2016-05-10

Fotorelacja ze spotkania w ?Gościu Niedzielnym?:
http://tarnow.gosc.pl/doc/3144741.Katolicyzm-to-polskosc
http://tarnow.gosc.pl/gal/spis/3144756.Spotkanie-trzech-instytutow-AK-w-Przeczycy
Historia Sanktuarium w Przeczycy:
http://www.przeczyca.org/viewpage.php?page_id=4