Diecezja. tarnowska. Jubileusze oddziałów Akcji Katolickiej.

  1. DZIĘKCZYNIENIE ZA 20 LAT DZIAŁALNOŚCI AKCJI DEKANATU DĄBROWSKIEGO

Patronka Ruchu Czystych Serc, świadek Chrystusa i wierności Kościołowi ? Błogosławiona Karolina zgromadziła 24 lipca w sanktuarium w Zabawie członków Akcji Katolickiej dekanatu Dąbrowa Tarnowska. To szczególne miejsce wybrał zarząd Rady Dekanalnej do złożenia Bogu dziękczynienia za reaktywowanie w diecezji, dekanacie i parafiach oddziałów stowarzyszenia Akcji Katolickiej i dwadzieścia lat ich aktywnej działalności. Dąbrowa Tarnowska, Dąbrówki Breńskie, Nieczajna, Radgoszcz, Smęgorzów, Zalipie i Żelazówka to parafie reprezentowane na spotkaniu przez akcjonariuszy i ich rodziny. Pielgrzymowaniu towarzyszyli kapłani ? asystenci parafialni: ks. Stanisław Nakielski, proboszcz w Zalipiu, ks. Stanisław Bieleń, proboszcz w Nieczajnej, ks. kan. Władysław Jaróg, rezydent w Nieczajnej (oraz poprzedni asystent, który powołał  stowarzyszenie w parafii) oraz asystent dekanalny ks. Bogdan Więcek, proboszcz w Smęgorzowie.

Modlitewne spotkanie rozpoczęło nabożeństwo Drogi Krzyżowej szlakiem męczeńskiej drogi Karoliny w Wał Rudzie. Przejmujące rozważania, przygotowane przez Józefa Wojtyto, wiceprezesa rady i zarazem prezesa oddziału w Zalipiu, odczytali członkowie Akcji z różnych oddziałów. Przejściu przez las towarzyszyła także modlitwa różańcowa i koronka do Bożego Miłosierdzia. Na miejscu XIV stacji ? miejscu śmierci Karoliny, prezes Rady Dekanalnej Andrzej Łoboda wraz z przedstawicielem młodzieży złożyli wiązankę białych kwiatów i zapalili znicz. W tym też miejscu popłynęła modlitwa w intencji rychłej kanonizacji Błogosławionej.

Drugim punktem uroczystego jubileuszu była koncelebrowana Msza Święta w Zabawie. ?Stajemy przy relikwiach Błogosławionej Karoliny w postawie dziękczynienia za to, co dobrego stało się przez te 20 lat dla wspólnoty, parafii i ojczyzny. Nie byliście sami.  Każdemu działaniu towarzyszył Duch Święty? ? podkreślił asystent dekanalny w okolicznościowej homilii. ?Dwadzieścia lat działania to dobry moment na podziękowania prezesowi i całemu zarządowi rady oraz członkom POAK za to wspaniałe i piękne dzieło. Nie zniechęcajcie się. Jezus jest blisko was. Jesteście elitą parafii, żywo włączacie się w życie wspólnoty parafialnej? Umocnieni, macie być apostołami, iść w świat i dawać wszędzie świadectwo?.

Po zakończeniu Eucharystii zebrani zostali oprowadzeni po świątyni, ponadto podziwiali przygotowaną wokół kościoła wystawę z zachowaną, tylko jedną, fotografią bł. Karoliny.

Ostatnim punktem jubileuszu było biesiadne spotkanie przy grillu i śpiewie w słynnej stodole w atmosferze ciepła i wzajemnej serdeczności. Zgodnie ze słowami usłyszanymi podczas homilii, członkowie Akcji umocnieni wrócili do swoich parafii, aby nadal dawać świadectwo o Jezusie swoim życiem i zaangażowaniem w działalność stowarzyszenia.

Irena  Klich
Sekretarz POAK Nieczajna

.

2.     POŚWIĘCENIE SZTANDARU ORAZ JUBILEUSZ 20 ? LECIA POAK W KRUŻLOWEJ

Dnia 5 sierpnia 2018 roku w Niedzielę podczas tygodniowego odpustu Przemienia Pańskiego odbyło się spotkanie Akcji Katolickiej z dekanatu Grybów, na którym Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Krużlowej świętował jubileusz 20. lat istnienia oraz poświęcenie sztandaru. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00 mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Asystenta Diecezjalnego Akcji Katolickiej ks. dra Jana Bartoszka. Przy udziale Zarządu Instytutu diecezjalnego. W homilii okolicznościowej ks. Jan Bartoszek mówił o rodzinie ? jak ważną rolę dogrywa ona w życiu człowieka. Mówił również o roli sztandaru: ?Oprócz wyróżnienia, odznaczenia Waszego Oddziału tym sztandarem, poza pokazaniem wielkich, ważnych dziś w życiu społecznym i zawodowym wartości, ten sztandar ma za zadanie zjednoczyć wszystkich członków Akcji Katolickiej. Zawsze w historii było tak, że ludzie gromadzili się wokół swoich symboli, jednoczyli swoje siły, umysły, pracę a nawet pod sztandarami umierali, jako wspólnota, jako jedna rodzina ludzka. Wszyscy, którzy identyfikowali się ze znakami na sztandarach, czy proporcach, czuli, że należą do tych znaków, wtedy za sztandar mogli walczyć, cierpieć a nawet oddawać życie w imię swoich ideałów wypisanych na sztandarach. Można powiedzieć, że dziś odrobinę tego sztandaru przyjmujecie wszyscy, że odtąd jesteście połączeni nitkami tego sztandaru w nierozerwalną całość?. Na zakończenie Eucharystii ks. proboszcz mówił o wielu dziełach podejmowanych przez członków Akcji Katolickiej w ciągu minionych 20 lat. Dziękował za zaangażowanie w życie naszej wspólnoty parafialnej i życzył potrzebnych łask Bożych w dalszej działalności tego stowarzyszenia. Na zakończeniu mszy św. Prezes DIAK przekazał list gratulacyjny z życzeniami i podziękowaniami za pracę członkom AK . Druga część spotkania odbyła się w budynku plebanii. Oprócz poczęstunku było wiele wspomnień, wymiany dotychczasowych doświadczeń, aktualnych zadań i planów na przyszłość oraz dużo ciepłych słów pod adresem jubilatów. To właśnie . śp. Ks. Kazimierz Stępień 20 lat temu erygował to stowarzyszenie  w naszej parafii, a dzisiaj funkcjonuje pod  okiem obecnego Ks. Proboszcza Marka Szewczyka .

Oprócz członków Akcji Katolickiej z dekanatu Grybów oraz członków AK naszej Parafii obecni byli: Robert Rybak ? prezes DIAKDT, Józef Witkowski ? wiceprezes, członkowie Zarządu DIAK, a także ks. katecheta Paweł Szpunar i ks. Krzysztof Ferenc, Ks. Krzysztof Sapalski ? rodak z naszej Parafii oraz klerycy z naszej Parafii.

Elżbieta Obrzut ? Prezes POAK

2018-08-22

patrz – galeria