Komunikat Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Członkowie   Rady   Diecezjalnego   Instytutu   Akcji   Katolickiej   Diecezji   Zielonogórsko-Gorzowskiej,  zebrani  w  parafii  pw.  Miłosierdzia  Bożego  w  Zielonej  Górze,  omówili najważniejsze bieżące  zadania  czekające  nas  w  pracy  na  rzecz  Kościoła.  Poprzez  Parafialne  Oddziały,  Akcja Katolicka włączy się w przygotowania i organizację Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. w naszej Diecezji  i  w  Krakowie.  W  czasie  obrad  zapoznano  się  z  przygotowaniami  do  II  Kongresu  naszego stowarzyszenia,  który  odbędzie  się  we  wrześniu  bieżącego  roku  w  Krakowie.  Przybliżono  również  zbliżający   się   Synod   Diecezjalny,   którego   celem   przewodnim   będzie   ?uczynić   świeckich odpowiedzialnymi  za  Kościół?.  Uczestniczący  w  spotkaniu  J.  E.  ks.  Biskup  Tadeusz  Lityński uwrażliwił nas na wiele tematów  dotyczących sytuacji chrześcijan  w Polsce i w świecie. Zwracając uwagę  na  powierzony  Akcji  Katolickiej  mandat  misyjny,  życzył  nam  skutecznego  i  owocnego działania.

Przypadająca  Uroczystość  Świętego  Wojciecha  –  patrona  Akcji  Katolickiej  a  zarazem Świętego,  na  którego  prochach  wyrosła  chrześcijańska  Polska,  zainspirowała  nas  by  w  sposób szczególny pochylić się nad bieżącymi sprawami naszej Ojczyzny. Pomimo tego, że Akcja Katolicka, jako  stowarzyszenie  kościelne,  nie  uczestniczy  bezpośrednio  w  polityce,  to jednak  katolicy  świeccy mają obowiązek być wszędzie tam, gdzie zapadają decyzje odnośnie narodu  i państwa oraz wpływać na kształt tych decyzji, aby były one zgodne z systemem wartości chrześcijańskich. Członkowie Rady wyrazili  swoje  zatroskanie  bieżącą  sytuacją  polityczną  i  społeczną  w  Europie  oraz  w  Polsce. Ustawodawstwo  krajów  Unii  Europejskiej  umniejsza  rolę  rodziny  i  wszelkimi  sposobami  eliminuje ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Rada zaniepokojona jest ilością podpisanych ustaw przez  urzędującego  prezydenta  Polski,  często  wbrew  woli  społeczeństwa.  Ostatnio  na  przykład podpisana  konwencja  ?antyprzemocowa?,  ma  usunąć  w  przyszłości  ze  społecznej  świadomości naturalną rolę kobiety i mężczyzny, zakorzenioną w tradycji, kulturze i religii. Wzywamy do działań w obronie wartości chrześcijańskich!

Akcja  Katolicka,  angażując  się  wspólnie  z  hierarchią  kościelną,  w  prowadzenie  misji apostolskiej Kościoła,  wyraża swoje  zaniepokojenie tym, co dzieje się wokół nas i na co naraża się nasze  dzieci.  Nastał  czas,  aby  zdecydowanie  się  temu  przeciwstawić.  Apelujemy  do  mieszkańców naszej  Diecezji  o  wybór  w  dniu  10.05.2015  r.  kandydata  na  prezydenta  Rzeczpospolitej  Polskiej, reprezentującego  tę  część  społeczeństwa,  która  bezskutecznie  od  lat  domaga  się  poszanowania godności i swoich podstawowych praw, która opowiada się za życiem i naturalnym modelem rodziny. Czas położyć kres zagładzie życia i narodu! Czas obudzić Polskę i Polaków.  Króluj nam Chryste!

W imieniu członków Rady DIAK – Urszula Furtak, Prezes Zarządu

patrz – galeria

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2015-04-25