Komunikat z obrad Rady DIAK Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

     W parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Kęszycy Leśnej, obradowała Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Rada odbyła się w trakcie między diecezjalnych rekolekcji AK, które głosił dla członków naszego stowarzyszenia, również tych z Polski, ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego Katedry Teologii Systematycznej. Temat rekolekcji brzmiał: „Dyscyplina umysłu, powściągliwość woli i czystość serca. O życiu i nauczaniu bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Rekolekcje, poprzez modlitewne skupienie, stanowiły doskonałe przygotowanie do rozpatrzenia tematów Rady, na której podsumowaliśmy między innymi trudny 2021 rok. Zebrani pozytywnie przyjęli Sprawozdanie AK za mijający rok, udzielając absolutorium Zarządowi DIAK. Przedstawiono zamierzenia AK na bieżący rok, w tym konieczność dokonania wyborów statutowych nowych władz DIAK w październiku 2022 r. Ważnym tematem była nasza solidarność we wsparciu Ukrainy, zaatakowanej przez Rosję. W pełni popieramy apel Konferencji Episkopatu Polski z 14, 15.03.2022 r., potępiający agresję Rosji oraz zawierający apel o modlitwę i pomoc dla mieszkańców Ukrainy.

Króluj nam Chryste!

Kęszyca Leśna 26.03.2022 r.

Przewodniczący Rady DIAK – Jan Greczycho