Komunikat z obrad Rady DIAK Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

W parafii pw. Chrystusa Króla w Tuplicach obradowała Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Wspólna Eucharystia, pod przewodnictwem Asystenta Diecezjalnego Ks. kan. Zbigniewa Samociaka, podsumowanie minionego trudnego czasu naznaczonego pandemią, ale też pomimo niej wielu zrealizowanych inicjatyw, po wyznaczenie kierunków pracy na rok 2022, to główne tematy spotkania Rady DIAK.

Drugą część zebrania Rady DIAK rozpoczęto od wsłuchania się w skierowane do nas słowo Biskupa Diecezji Tadeusza Lityńskiego i wytyczone przez Pasterza kierunki dla dalszej obecności i aktywności dla Akcji Katolickiej. Zaproszona Katarzyna Kromp, Wójt Gminy Tuplice, wskazała przykład owocnej współpracy samorządu lokalnego ze środowiskiem ludzi świeckich zgromadzonych w strukturach Kościoła.

Ponadto podsumowano zrealizowane zadania Akcji Katolickiej od czasu odległego już, poprzedniego spotkania Rady DIAK. Ryszard Furtak, prezes DIAK podziękował członkom stowarzyszenia za ich obecność i aktywność w wielu inicjatywach a szczególnie za przeprowadzoną peregrynację relikwii Św. Jana Pawła II, za udział w rekolekcjach diecezjalnych i ogólnopolskich pielgrzymkach na Jasną Górę, za pomoc i organizację wydarzeń patriotycznych w tym: konkursu „Ojczyzno Ma” i Diecezjalnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej.

Rada DIAK przyjęła wymagane Statutem kierunki pracy i plany Akcji Katolickiej na rok 2022. Sporo czasu poświęcono zaangażowaniu członków Akcji Katolickiej w rozpoczęty proces Synodu Biskupów pod hasłem: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”.

W obecnym trudnym czasie dla Polski, Akcja Katolicka zaznaczyła swoje modlitewne wsparcie dla  funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy od wielu tygodni realizują wzmożone działania mające na celu powstrzymanie nielegalnego ruchu imigrantów i obrony polskiej granicy, ale również swoją modlitwą wspiera całe ich zatroskane rodziny. Rada DIAK zaznaczyła, że obrońcom granic Polski należą się szczególne podziękowania i słowa wsparcia, za ich trud, poświęcenie i wierność Ojczyźnie.

Z wielką radością Rada DIAK przyjęła wiadomość o przekazaniu do druku publikacji, która na blisko dwustu stronach ukazuje działalność Akcji Katolickiej naszej Diecezji w ponad 25-letniej historii.

 Na koniec spotkania Rada DIAK wyraziła wdzięczność za zaproszenie Ks. Proboszczowi Leszkowi Białudze i miejscowemu Oddziałowi Akcji Katolickiej za organizację wyjątkowo bogatego zebrania Rady DIAK z pięknym występem dzieci i młodzieży.

Króluj nam Chryste!

                                   W imieniu Rady DIAK
Zbigniew Gaweł – przewodniczący Rady DIAK

do pobrania w PDF
Komunikat z Rady DIAK 27.11.2021

Tuplice 27.11.2021 r.

GALERIA – patrz