Łódzki DIAK świętował swój Jubileusz XX-lecia.

 20 lat Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej

O woli jej reaktywowania mówił Jan Paweł II do biskupów polskich podczas ich wizyty w Rzymie 12 stycznia 1993 roku. Wypowiedział wówczas znamienne słowa: ?Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce żyła i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna??

 Jubileuszowe spotkanie członków Akcji Katolickiej Archidiecezji łódzkiej, rozpoczęło się w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi wykładem zatytułowanym pt. ?Dlaczego św. Jan Paweł II upomniał się o Akcję Katolicką?? Na to pytanie odpowiedział asystent diecezjalny AK w Przemyślu.

 -?Pierwszym papieżem, który użył sformowania ?Akcja Katolicka? był papież Pius X, a jego następcy rozwijając tę myśl i nawiązując do działalności Kościoła pierwszych wieków, postanowili przywrócić należne świeckim miejsce we wspólnocie Kościoła. Dlatego też możemy mówić, że Akcja Katolicka to organizacja papieska, założona i wspierana przez kolejnych Biskupów Rzymu.? – mówił ks. Niżnik.

 Po konferencji, uczestnicy wzięli udział w Adoracji Najświętszego Sakramentu, a o godz. 12:00 we Mszy św. w łódzkiej Katedrze, której przewodniczył abp Marek Jędraszewski. Na liturgię przybyli kapłani, którzy są asystentami AK w parafiach.

 O początkach i rozwoju Akcji Katolickiej oraz nowych zadaniach, które stoją przed członkami tego kościelnego instytutu, mówił w swoim słowie Metropolita łódzki. -?Akcja Katolicka ma służyć temu, by katolicy świeccy działający dzisiaj, żyjący dzisiaj brali żywy udział w tych wszystkich debatach, które są w przestrzeni publicznej, nawet jeśli są potężne siły, które chciały, by ją z tej przestrzeni usunąć i zamknąć jej usta! ? podkreślił arcybiskup.

 Zwracając się do obecnych w Katedrze, powiedział: ?Dziś czekamy na jasny i zdecydowany głos katolików świeckich, zwłaszcza wyrażający się poprzez struktury Akcji Katolickiej. (?) Dziś naród nie może milczeć, wobec zła, które chce zawładnąć naszymi sumieniami. Katolicki naród musi jednoznacznie wyrażać ten świat wartości, dla którego Chrystus go powołał, i których musi strzec, dla dobra Kościoła, dla zbawienia nas, dla dobrej przyszłości naszej Ojczyzny i całego świata. Nie można milczeć wobec zła! Akcja Katolicka, z samej swojej zasady musi stać na straży prawdy, wolności autentycznej, godności człowieka, Kościoła i Ojczyzny, tak jak to wpisało się w jej dotychczasowe dzieje.? ? zakończył łódzki Pasterz.

 Po zakończeniu liturgii, odbył się koncert piosenki religijnej w wykonaniu scholii ?Melodyjki? z parafii p.w. Matki Bożej Dobrej Rady ze Zgierza. Spotkanie jubileuszowe zakończyła Koronka do Miłosierdzia Bożego.

-Na jubileuszu obecny był przedstawiciel Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce Artur Dąbrowski złożył życzenia od bp Krajowego Asystenta Kościelnego  Instytutu Akcji Katolickiej Mirosława Mileckiego oraz od pani prezes KIAK Urszuli Furtak.

 – ?Na terenie Archidiecezji łódzkiej działa 13 ośrodków Akcji Katolickiej skupiających blisko 150 osób w rożnym wieku.? ? mówi ks. kan. Andrzej Blewiński, diecezjalny asystent AK. -?Najstarsze Oddział  Akcji Katolickiej działa w parafii p.w. Św. Anny w Łodzi, a najmłodszy  w parafii p.w. Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu.? ? dodaje Marianna Strugińska-Felczyńska ? prezes Diecezjalnego Instytutu AK Akcja Katolicka w Archidiecezji Łódzkiej.

Z kart  historii  Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej

  Powstanie Akcji Katolickiej w  Archidiecezji Łódzkiej.

16 października 1996 r. dekretem abp. Władysława Ziółka powołana została Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej, nawiązująca do bogatych, przedwojennych tradycji.

,,Zrzeszenia Katolickie spełniają doniosła rolę na polu ewangelizacyjnym Największa zasługą jest to,, ze budzą olbrzyma ??, to znaczy dają świeckim możliwość aktywnego zaangażowania w życie Kościoła, umacniają w wierze i odpowiedzialności za Kościół w różnych wymiarach jego postepowania??- abp Władysław Ziółek

 W najlepszym okresie rozwoju stowarzyszenia działało 35 POAK.

 -Ks. dr hab. Marka  Stępniak pierwszy   Asystent Kościelny  Akcji Katolickiej .

-,,Pierwszy Zespół w Łodzi powstał w parafii św. Anny już 19 listopada 1996 roku, w parafii poza łódzkiej  w Dalikowie dnia 12 stycznia 1997 .6 listopada 2002 roku powstał Parafialny  Oddział Akcji Katolickiej  w Zgierzu.  Utworzenie zespołu wymagało dwóch czynników; woli parafian oraz zaangażowania księdza proboszcza. Jako asystent kościelny , czasem z członkami  Zespołu Inicjatywnego, częściej sam odwiedzałem parafie, głosząc na niedzielnych mszach świętych kazania o Akcji Katolickiej, odbywając spotkania z zainteresowanymi osobami. Najważniejsze były jednak  spotkania  we wspólnotach parafialnych, długie rozmowy , wzajemne poznawanie i życzliwość??

29 października 1998 r. Arcybiskup łódzki mianował Mirosława Ciepłuchę pierwszym prezesem Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej. Powołany został również Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

     Prezesi Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej w minionym XX leci-u mianowani przez arcybiskupa .

Mirosław Ciepłucha

Teresa Zalewska

Maria Mazurkiewicz

Marianna Strugińska – Felczyńska

     Asystencji Kościelni Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej- mianowani przez arcybiskupa .

Ks. Marek Stępniak

Ks. Grzegorz Dziewulski

Ks. Andrzej Blewiński

.  Prezesi DIAK w minionym XX leci-u

Mirosław Ciepłucha

Teresa Zalewska

Maria Mazurkiewicz

Marianna Strugińska – Felczyńska

     Asystencji Kościelni Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Archidiecezji Łódzkiej
w minionym XX leciu.

Ks. Marek Stępniak

Ks. Grzegorz Dziewulski

Ks. Andrzej Blewiński

Delegacji do KIAK w minionym XX  leci- u wybrani prze Radę Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łodzkiej

Jerzy Wardęcki ,Ryszard Bieńczak, Marianna Strugińska-Felczyńska, Teresa Zalewska, Maria Mazurkiewicz.

16 września 2000 nastąpiło poświęcenie sztandaru Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej

17 marca ?Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Akcji Katolickiej Archidiecezji łódzkiej osobowość prawną(decyzja weszła w życie 7 kwietnia 1998)

 Tym wszystkim którzy tworzyli Akcję Katolicką , należy się ogromny szacunek i wdzięczność. Pracując dla tego stowarzyszenia bezinteresownie służą Kościołowi.

Prezes życzyła członkom  aby Akcja Katolicka w naszej Archidiecezji miała w sobie Bożą moc przemiany  życia społecznego  i aby powstawały nowe Odziały Parafialne Akcji Katolickiej w parafiach.

 Gajek Agnieszka

 [więcej – foto, film …]
[koncert]

patrz – galeria

Łódzki DIAK świętował swój Jubileusz XX-lecia.001

2016-11-14