Misja Akcji Katolickiej wypełniona. Nowy Organ Prowadzący dla Zespołu Szkół Katolickich w Zielonej Górze.

 W dniu 18 grudnia 2018 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej po ponad 5 latach prowadzenia przekazała Zespół Szkół Katolickich w Zielonej Górze, powołanemu przez Biskupa Diecezji Tadeusza Lityńskiego Centrum Edukacyjnemu Diecezji Zielonogórsko ? Gorzowskiej. Celem nowo powołanego Centrum, jest prowadzenie oraz współdziałanie z katolickimi instytucjami w działalności oświatowo – wychowawczej prowadzonymi na terenie Diecezji Zielonogórsko ? Gorzowskiej. Dyrektorem Centrum erygowanego Dekretem Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego został Ksiądz Krzysztof Hołowczak.

W miniony piątek miało miejsce spotkanie, podczas którego wypracowano końcowe warunki porozumienia przekazania placówki. Biskup Diecezji Tadeusz Lityński podziękował Akcji Katolickiej za trud i rozwiniecie jedynej szkoły katolickiej w Zielonej Górze. Pobłogosławił również na kolejne lata działalności Szkole oraz nowemu Organowi Prowadzącemu. W podziękowaniu od Szkoły dotychczasowa prezes Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Urszula Furtak, otrzymała wykonany przez uczniów pamiątkowy dziennik lekcyjny, który uwieczniono na pamiątkowej fotografii.

 Akcja Katolicka przejęła prowadzenie placówki borykającej się z trudnościami w 2013 roku, na prośbę Biskupa Stefana Regmunta. Sześć niewielkich klas ze stanem 45 uczniów i utrzymanie kadry nauczycielskiej było nie lada wyzwaniem. Na starcie podjęto decyzję o powołaniu Rady Oświatowej skupiającej dyrektorów szkół oraz nauczycieli celem wsparcia merytorycznego.  W wakacje 2013 roku odbyła się wielka przeprowadzka. Szkołę przeniesiono do nowej siedziby na ul. Św. Cyryla i Metodego i już w pierwszym roku działalności powołano obok istniejącego Gimnazjum i Liceum, nową Katolicką Szkołę Podstawową przystosowując budynek i oddzielne wejścia do działalności nowej placówki. Dziś pracuje w pełnym wymiarze wraz z oddziałem przedszkolnym. W ramach szkoły powołano klasy o profilu artystycznych i politechnicznym. W placówce uczy się dziś 168 dzieci w 14 oddziałach. Wszystkim dobrym aniołom, którzy nas wspierali serdecznie dziękujemy. Misja wypełniona.

Ryszard Furtak
prezes Akcji Katolickiej

2018-12-19

bst