Diec. ełcka. Msza za Ojczyznę

19 października mijają 34 lata od męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Uprowadzenie i bestialskie zamordowanie księdza było apogeum walki władzy komunistycznej z narodem. W naszym kościele we Mszy św. o godz. 18.00 modliliśmy się m.in. za naszą Ojczyznę i o dar kanonizacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Błogosławiony Męczennik jest patronem Akcji Katolickiej w naszej parafii.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Emil Raczkowski, asystent kościelny POAK. ?Jeśli chcemy być autentyczni w naszej wierze, powinniśmy dobrze przemyśleć to, czy wypełniamy słowo Boże w naszej codzienności. Jesteśmy tym, co robimy, a nie tym, co chcielibyśmy zrobić. Wypełniać słowo Boże w swoim życiu, to zwracać uwagę na rzeczy najmniejsze.  Chrześcijanin to człowiek, który działa, a nie tylko planuje. Kimś takim był bł. ks. Jerzy Popiełuszko ? wskazywał ks. Raczkowski.

Przypominając życiorys kapelana solidarności, podkreślał odwagę i wierność Bogu tego świętego kapłana: ?Dziś mało kto ujmuje się za bitym na przystanku człowiekiem, mało kto stanie w obronie wyśmiewanej staruszki. Bł. ks. Jerzy stawał w obronie człowieka. Świadek Prawdy, męczennik za wiarę, patriota, legendarny kapelan Solidarności, regularnie brał udział w comiesięcznych mszach za Ojczyznę. Życie księdza Jerzego było liturgią. Czerpał siłę z modlitwy, co wielokrotnie podkreślał?.

?Chcemy dziś dziękować Panu Bogu za bł. Ks. Jerzego i chcemy prosić Boga o rychłą Jego kanonizację. Ks. Jerzy pokazał nam swoim życiem jak być odważnym. Odważnym aż do końca. Pokazał odwagę w mówieniu prawdy, odwagę życia prawdą? – dziękował w homilii  ks. Raczkowski.

Parafialne uroczystości poprzedzone były dziewięciodniową nowenną w intencji Ojczyzny przygotowaną i poprowadzoną przez POAK. Po błogosławieństwie zgromadzeni wierni mieli możliwość ucałowania relikwii I stopnia bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Uroczystość wpisuje się w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę.

?Modlitwa ma wielką moc. Tu sam Bóg działa i przez Ducha Świętego sprawia, że zanurzamy się w Miłosierdziu Boga i odnawia się serce człowieka, rodziny, narodu?- mówił asystent kościelny POAK.

Uchwałą Sejmu dzień 19 października, w którym został zamordowany ks. Jerzy Popiełuszko, został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych. Jest to wyraz hołdu dla kapłanów, którzy swoją postawą dali świadectwo o wierze, wierności Bogu, polskiej tradycji i Ojczyźnie. Symbolem Kapłana Niezłomnego jest ks. Jerzy Popiełuszko, który nauczał, by dobrem na zło odpowiadać.

Trzeba, aby wszyscy wszędzie modlili się dziękując Bogu za dar wiary i nowego życia, prosząc – tak jak Jan Paweł II na placu Zwycięstwa w 1979 roku – aby Duch Święty odnowił oblicze naszej ziemi…

Renata Różańska

galeria – patrz