Patronalne święto Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej

W przeddzień Uroczystości Chrystusa Króla, 19 listopada 2016 r., ok. 200 członków Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej wzięło udział w dorocznych uroczystościach patronalnych.

W budynku Wyższej Szkoły Suwalsko?Mazurskiej im. św. Papieża Jana Pawła II odbyła się pierwsza część uroczystości, w ramach której członkowie Akcji Katolickiej uczestniczyli w przygotowanym przez młodzież Misterium o Bożym Miłosierdziu, wysłuchali konferencji formacyjnej ?Miłość Miłosierna przynagla nas?, którą wygłosił ks. prał. Jarema Sykulski kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Suwałkach. W swoim wystąpieniu prelegent zwrócił szczególną uwagę na symbolikę Otwartych Drzwi w kończącym się Roku Miłosierdzia: ?Głównym przesłaniem Otwartych Drzwi było zaproszenie do wejścia w głąb naszego serca i ciągłego zapraszania Jezusa. Owocem Roku Miłosierdzia miało być odnalezienie drogi do Boga ale bez lęku z Nim spotkania.?- mówił ks. Jarema. ? Cały Rok Miłosierdzia był ukierunkowany na to, aby szczególnie pochylić się na sakramentem pojednania i pokuty. Sakrament pojednania to nie promocja, która się skończy. Zamkną się drzwi miłosierdzia, ale nie zamykajmy drzwi Chrystusowi.? ? dodał na zakończenie kustosz.

W dalszej części spotkania Prezesa Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej p. Aneta Wolna w swoim wystąpieniu omówiła sprawozdanie z dotychczasowej działalności DIAK, jak również przedstawiła cele i zadania do realizacji w nadchodzącym roku. Pani Teresa Rugienis Witkowska ? Prezes POAK w Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Sejnach, złożyła krótkie sprawozdanie z pełnionej funkcji delegata naszej diecezji w Zarządzie Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Warszawie.

Następnie w asyście pocztów sztandarowych, odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia, uczestnicy uroczystości przeszli do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Przybyłych członków Akcji Katolickiej do Świątyni przez Bramę Miłosierdzia wprowadził ks. bp Jerzy Mazur, Biskup Ełcki. Mszę świętą pod przewodnictwem ks. bpa Jerzego Mazura, który zawsze wspiera Akcję Katolicką swoją modlitwą i zaangażowaniem w jej działaniach, koncelebrowało około trzydziestu księży Asystentów AK. W swojej homilii bp Mazur na wstępie stwierdził: ?W uroczystość  Aktu Przyjęcia Chrystusa Jako Króla i Pana, która dzisiaj następuje w Krakowie, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia chciałoby się wołać: Panie, pomóż mi otworzyć drzwi mojego serca na Twoje Miłosierdzie! Światowe Dni Młodzieży, które przeżywaliśmy w naszych parafiach a następnie w Krakowie, ukazały siłę naszej wiary.? Hierarcha wskazał główny cel, jaki powinni postawić sobie członkowie Akcji Katolickiej: ?My członkowie Akcji Katolickiej winniśmy iść na tzw. ?peryferie? głosząc Orędzie Miłosierdzia. Do bycia szczęśliwymi, błogosławionymi trzeba nam odwagi. Trzeba pozwolić Chrystusowi, aby królował w naszych sercach i rodzinach.?- mówił biskup i dodał; ?Akt zawierzenia, który jutro nastąpi, to odnowienie słów Jezusa Chrystusa wypowiedzianych do uczniów: ?Idźcie i głoście Ewangelię wszystkim narodom  a Ja jestem z wami aż do skończenia świata? ? niech te słowa dodają nam nadziei, zapału i entuzjazmu oraz zobowiązują nas do głoszenia Bożego Słowa swoim życiem. Oby każdy członek Akcji Katolickiej był świadomy ciążącego na nim zadania, jakim jest głoszenie Ewangelii. Nakaz misyjny Chrystusa głoszenia Ewangelii to także obowiązek wynikający z Chrztu świętego.?  Biskup zwrócił uwagę na zadanie współczesnego Kościoła: ?Otwarcie się na drugiego człowieka jest zadaniem obecnego Kościoła. Prawda płynąca z Ewangelii wymaga refleksji jako człowieka wierzącego. Bądźmy miłosierni wobec drugiego człowieka. Prośmy Ducha Świętego, aby umocnił nas swoimi Darami, abyśmy w drugim człowieku widzieli bliźniego, abyśmy Boga zawsze zapraszali do swoich serc, otwartych na potrzeby drugiego człowieka.? ? nauczał biskup Mazur. Wspomniał również o wyniesionym niedawno na ołtarze ks. Władysławie Bukowińskim, który w warunkach konspiracyjnych głosił Chrystusa wśród rodzin na terenie Kazachstanu, przywracał prześladowanym za wiarę ? godność i nadzieję.

W czasie Mszy św. bp Jerzy Mazur dokonał symbolicznego zamknięcia Drzwi Miłosierdzia a klęcząc przed obrazem Jezusa Miłosiernego odmówił Akt Przyjęcia Chrystusa Jako Króla i Pana.

Po zakończonej Mszy świętej ks. Biskup uhonorował medalami okolicznościowymi 17 osób, które w szczególny sposób wyróżniły się pracą oraz zaangażowaniem w działalności Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej.

 Na dzień dzisiejszy w struktury Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej wchodzi 55 Parafialnych Oddziałów, do których należy 700 członków. Obecnie Akcja Katolicka Diecezji Ełckiej znajduje się w pierwszej dziesiątce w kraju pod względem liczebności członków.

Renata Różańska

patrz ? galeria

Patronalne święto Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej.001

2016-11-20