Arch. wrocławska. Pomimo protestu Radni Wrocławia za finansowaniem in vitro.

Działacze Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej i Fundacji PRO – Prawo do Życia protestowali podczas sesji Rady Miejskiej Wrocławia, na której wprowadzono do porządku obrad staraniem radnych Nowoczesnej punkt dotyczący finansowania procedury in vitro.

Wśród klubów nie było w tej materii dyscypliny głosowania. Przewodniczący Klubu radnych PiS Michał Kurczewski wyraził szereg wątpliwości. Pierwsza dotyczyła natury prawnej. Zdaniem radnego projekt nie powinien być procedowany ze względu na sprzeczność z rządową polityką zdrowotną. Ponadto radny podkreślał wątpliwe względy etyczne. Radny Robert Pieńkowski zacytował pismo Akcji Katolickiej a w nim m.in. jednoznaczną opinię świętego papieża Jana Pawła II w tej kwestii.

Za finasowaniem in vitro opowiedział się prezydent Jacek Sutryk i przewodnicząca Klubu PO Ewa Wolak. W wyniku głosowania 21 radnych opowiedziało się za projektem finansowania, 8 było przeciw a 7 się wstrzymało.

Warto przypomnieć, że niemal dokładnie rok temu na sesji Rady Miejskiej odbyła się dyskusja i głosowanie nad projektem finansowania procedury in vitro z pieniędzy miasta. Wtedy większość radnych zagłosowała przeciw wprowadzeniu tego rozwiązania. Wówczas Akcja Katolicka Archidiecezji Wrocławskiej za pośrednictwem swoich przedstawicieli również protestowała przeciwko wspieraniu tej metody. Dziękujemy radnym, którzy wówczas opowiedzieli się za życiem. W nauce Kościoła Katolickiego istnieje bezwzględne poszanowanie istoty ludzkiej od jej poczęcia do naturalnej śmierci. Technika in vitro powoduje, że od 60 do 95 procent dzieci poczętych tą metodą ginie przed narodzeniem. Ma ponadto bardzo niską skuteczność od 21 do 26 procent. Zwiększa też ryzyko wystąpienia wad rozwojowych u narodzonych dzieci. Przede wszystkim jednak następuje tu uprzedmiotowienie pacjentów i w żadnym przypadku metoda ta nie leczy bezpłodności. Alternatywą dla tej procedury jest naprotechnologia. Jest ona zgodna z normami etycznymi i umożliwia niepłodnym małżeństwom poczęcie dziecka z bardzo dużym prawdopodobieństwem, nawet do 80 procent.

Przeciwko technice in vitro wypowiadał się już nasz święty papież Jan Paweł II, w encyklice Evangelium Vit?, gdzie czytamy: ?Także różne techniki sztucznej reprodukcji, które wydają się służyć życiu i często są stosowane z tą intencją, w rzeczywistości stwarzają możliwość nowych zamachów na życie. Są one nie do przyjęcia z punktu widzenia moralnego, ponieważ oddzielają prokreację od prawdziwie ludzkiego kontekstu aktu małżeńskiego, a ponadto stosujący te techniki do dziś notują wysoki procent niepowodzeń: dotyczy to nie tyle samego momentu zapłodnienia, ile następnej fazy rozwoju embrionu wystawionego na ryzyko rychłej śmierci. Ponadto w wielu przypadkach wytwarza się większą liczbę embrionów, niż to jest konieczne dla przeniesienia któregoś z nich do łona matki, a następnie te tak zwane ?embriony nadliczbowe? są zabijane lub wykorzystywane w badaniach naukowych, które mają rzekomo służyć postępowi nauki i medycyny, a w rzeczywistości redukują życie ludzkie jedynie do roli ?materiału biologicznego?, którym można swobodnie dysponować?.

Ufamy, że rozważycie Państwo w swoim sumieniu problem finansowania in vitro i podejmiecie właściwą decyzję napisano w tegorocznym piśmie z dnia 15.01.2019 r. skierowanym do Radnych.

Janusz Wolniak
prezes DIAK Archidiecezji Wrocławskiej

2019-01-21

patrz – galeria