Rekolekcje Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

W dniach 06-08 września 2019 r. przeżywaliśmy rekolekcje Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, których temat brzmiał: Akcja Katolicka wobec doświadczenia Kościoła „centrum” i doświadczenia Kościoła „peryferii”.

Rekolekcje w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu prowadził ks. dr Zbigniew Cieszkowski a stanowiły one nasze bezpośrednie przygotowanie do Jubileuszu XXV lecia Akcji Katolickiej w naszej diecezji. Inspirujący temat rekolekcji dotyczył Kościoła w Europie i tego poza naszym kontynentem. Okazuje się, że w wielu krajach europejskich następuje przesunięcie żywej wspólnoty w Kościele i jego dynamizmu na ten poza Europą.

Podczas rekolekcji odwiedził nas JE Ks. Biskup Tadeusz Lityński, który odniósł się do bieżących spraw Kościoła diecezjalnego i tego co dzieje się w Polsce. W imieniu członków AK zaprosiliśmy JE do przeżywania razem z naszym stowarzyszeniem Jubileuszu XXV lecia w dniu 12.10.2019 r. w Konkatedrze zielonogórskiej a później w Filharmonii w Zielonej Górze.

Rekolekcje to słuchanie bardzo dogłębnych konferencji, uczestnictwo w skupieniu modlitewnym oraz rozmowy na tematy bieżące AK. Przeważały te dotyczące XXV lecia.

Dziękuję wszystkim za poświęcony czas na formację, która wypływa z istoty AK.

Ryszard Furtak – prezes DIAK

2019-09-09

galeria – patrz