Różaniec publiczny w Ełku ? o odnowę moralną narodu polskiego

W sobotę, 25 lipca 2020 r. o godzinie 17.00 w Ełku, przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Armii Krajowej po raz kolejny odbył się Różaniec Publiczny w intencji przebłagalnej za grzechy aborcji w Polsce. Pomimo wakacji i czasu urlopowego zebrało się ponad 70 osób.

Za przykładem innych miast, które wprowadziły w życie publiczną modlitwę różańcową taka forma działania w Ełku odbywa się od stycznia 2020 r. Inicjatywa ta wpisuje się w zachętę papieża Franciszka, by wychodzić na ulice i głosić? To również odpowiedź na propozycję Fundacji Pro Prawo do Życia, by raz w miesiącu gromadzić się wspólnie na modlitwie w przestrzeni publicznej o ratunek dla dzieci zagrożonych aborcją. Z wielu świadectw wynika, że kobiety po zobaczeniu bannerów ukazujących tragiczną prawdę o aborcji, zrezygnowały z jej popełnienia. Stąd też modlitwie w Ełku towarzyszyć będą podobne 2 bannery.

?Każdy ma prawo zaistnieć na tym świecie. Liczy się każdy nie tylko bogaty i piękny. U Boga nie ma podziałów i dla każdego jest miejsce tu na ziemi, a także w wieczności. Pozwólmy aby każde poczęte życie narodziło się? ? powiedział p. Teresa Górska z Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii Ducha Świętego w Ełku.

To wyjście na ulicę ma uwrażliwić na konieczność modlitwy w intencji nienarodzonych, jak również wypraszać u Boga przez Matkę Najświętszą łaskę opamiętania dla tych, którzy w jakikolwiek sposób planują udział w aborcji. Pragnieniem inicjatorów jest też wyproszenie łaski zmiany prawa polskiego, by chroniło życie dzieci poczętych bez żadnych wyjątków.

?Codziennie w polskich szpitalach w świetle obowiązującego w Polsce prawa zabijanych jest kilkoro dzieci, których jedyną winą jest to, że podejrzewa się je o chorobę lub, że poczęły się w wyniku czynu zabronionego. Do szkół i przedszkoli wchodzą deprawatorzy, którzy chcą niszczyć niewinność dzieci! Powinniśmy się temu przeciwstawić! W walce ze złem najskuteczniejszym orężem jest Różaniec. Ponieważ wiele grzechów jest dzisiaj popełnianych publicznie dlatego też prosimy w publicznej modlitwie o pomoc naszą Królową!? ? mówi  Piotr Kowalewski z Fundacji Pro – Prawo do Życia.

?Publiczny Różaniec? w Ełku odbywa się, w każdą sobotę przed 4-tą niedzielą miesiąca. To wydarzenie objęte jest procedurą prawną wymaganą przy zgromadzeniach publicznych.

Zaproszenie do udziału oraz rozpropagowanie idei  kierowane jest do wszystkich mieszkańców Ełku i okolic. Najbliższe wspólne odmawianie różańca odbędzie się w sobotę 22 sierpnia, 26 września, 24 października, 21 listopada oraz 26 grudnia.

Organizatorami Publicznego Różańca w Ełku są Fundacja Pro ? Prawo do Życia, a od lipcowej edycji również Akcja Katolicka przy parafii Ducha Świętego w Ełku.

10 powodów, żeby odmawiać Różaniec publicznie

  • Cud Słońca był publiczny:13 października 1917 roku Matka Boża dokonała Cudu Słońca, którego świadkami było 70 000 ludzi, w tym ateiści, komuniści i inne osoby wrogie katolicyzmowi. Niektórzy z nich nawrócili się. Różaniec publiczny przypomina niewierzącym przechodniom, że nawrócenie jest możliwe.
  • Dotrzeć do niepraktykujących katolików:Praktyki religijne w Polsce z każdym rokiem spadają. Różaniec publiczny to wspaniała okazja, by dotrzeć do niepraktykujących katolików. Jeśli zobaczą nas modlących się na ulicy, mogą zostać poruszeni, by stać się lepszymi katolikami.
  • Modlitwa publiczna przynosi rezultaty:Katolicy, w krajach gdzie zabijanie nienarodzonych dzieci jest legalne, modlą się przed miejscami, gdzie dochodzi do rzezi niewiniątek. Siła modlitwy osłabiła postępy aborcji. Modlitwa publiczna ratuje życie dzieci, a aborterzy nawracają się. W dobie zalewu obrazów najsilniejszym bodźcem działającym na wyobraźnię jest zdjęcie zabitego dziecka. Jest wiele świadectw matek, które zobaczywszy takie zdjęcia nie zabiły swojego dziecka.
  • Zostań Apostołem Fatimy:Jezus Chrystus posłał apostołów, aby nauczali wszystkie narody. Różaniec publiczny to wspaniały sposób na przyciągnięcie bliźnich do katolickiej wiary i zapoznanie ich z orędziem fatimskim. ?Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą? (Łk 8, 16).
  • Grzechy publiczne wymagają publicznego zadośćuczynienia: Nasza kultura coraz bardziej afiszuje się z grzechem. Prawo pozwala na zabijanie dzieci nienarodzonych. Twój Różaniec publiczny będzie publicznym aktem wynagrodzenia za te grzechy wymierzone przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi i Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Twój Różaniec publiczny pocieszy Pana Boga. W Fatimie Matka Boża powiedziała dzieciom:

?Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. By je ratować, Bóg chce ustanowić w świecie nabożeństwo do mojego Niepokalanego Serca?

  • Czy media będą promować objawienie fatimskie? Nigdy! To od nas zależy, czy nabożeństwo do Matki Bożej będzie znane poza kruchtą kościoła. Modlić się publicznie na Różańcu to potężny sposób, by zachęcić innych do jego odmawiania. Katolikom nie wolno wstydzić się wiary: ?Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie? (Mt 10, 32).
  • Zwycięstwa Różańca w historii: Pod koniec II wojny światowej wojska sowieckie okupowały Wiedeń. Nie chciały go opuścić. Jednak po masowych procesjach różańcowych, prowadzonych przez o. Petrusa Pavlička, komunistyczni najeźdźcy wynieśli się na dobre. Masowe Różańce publiczne udaremniły również przejęcie władzy przez komunistów w Brazylii w 1964 roku. Jeśli Różaniec publiczny uratował te kraje, to uratuje także Polskę.
  • Obowiązek oddawania czci Bogu publicznie:Zwolennicy państwa świeckiego starają się wyrugować religię i moralność z przestrzeni publicznej. Dzieci w szkołach w innych krajach są zawieszane w prawach za to, że np. pomodlą się przed posiłkiem. Katolickie obrazy usuwane są ze szkół, szpitali i miejsc publicznych. Jako katolicy mamy obowiązek się temu sprzeciwić. Będziemy publicznie oddawać cześć Panu Bogu i szanować Jego Prawa.
  • Przygotowanie na triumf Matki Bożej: Niepokalane Sercu Maryi zatriumfuje nad złem. To wielki przywilej być pośród tych, którzy ufają w Jej triumf i oddają Jej publiczną cześć. Każdy Różaniec publiczny przyśpiesza zwycięstwo Boga, przyciąga łaski dla Polski i wzmacnia duchowo każdego uczestnika Różańca.
  • Modlitwa publiczna jest potężna:W swoim monumentalnym dziele Przedziwny sekret Różańca Świętego św. Ludwik Maria de Montfort pisze: ?Modlitwa publiczna jest bardziej skuteczna niż modlitwa prywatna dla złagodzenia gniewu Bożego i wyjednania Jego miłosierdzia?.

Renata Różańska

2020-07-28

galeria – patrz