Spotkanie formacyjo-integracyjne Akcji Katolickie Diecezji Ełckiej na Wigrach

?Wakacje są czasem wolności, wakacje są czasem najbardziej uprzywilejowanym w ciągu roku, ponieważ są momentem, w którym osoba angażuje się jak chce w to co rozpoznaje jako wartość dominującą w swoim życiu lub też nie angażuje się w nic, a więc się oszukuje. To znaczy, że wakacje są ważne.? L. Giussani

W dniu 18 lipca w Pokamedulskim Klasztorze na Wigrach miało miejsce spotkanie integracyjno-formacyjne przedstawicieli Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej. Zjawiliśmy się w Wigrach,  by wziąć udział w  IV Międzynarodowym Kongresie Ruchu ?Europa Christi?, ale także, by pobyć na chwilę ze sobą, spotkać się z pięknem, które emanuje z tego niezwykłego miejsca.

Kongres Ruchu ?Europa Christi? odbywa się, tu na Wigrach, już po raz trzeci. Tegoroczny,  poświęcony został tematyce: Wartości chrześcijańskie podstawą ładu międzynarodowego, Wartości cywilizacyjne dla Trójmorza ? o powrót do normalności. Otwarcia Kongresu dokonał prezes Fundacji Wigry Pro, ks. dr Jacek Nogowski. Wśród zaproszonych gości byli: ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, pan Wojciech Murdzek, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Zieliński, poseł na Sejm. Organizatorami Kongresu są:  Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach, Fundacja Wigry Pro, Tygodnik Katolicki ?Niedziela?, Fundacja Fundacja ?Myśląc Ojczyzna, Program ?Niepodległa?, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL; patronat honorowy sprawują: ks. kardynał Stanisław Dziwisz, ks. arcybiskup Stanisław Gądecki, ks. biskup Jerzy Mazur.

Wprowadzenia do obrad Kongresu dokonał moderator i ?dusza? Ruchu ks. Ireneusz Skubiś, honorowy redaktor tygodnika ?Niedziela?. Ks. infułat podkreślił aktualność podjętego tematu, mającego niezwykłe znaczenie dla cywilizacyjnego rozwoju Europy i świata, Europa bowiem weszła na drogę sporu cywilizacji chrześcijańskiej, cywilizacji rozumu i sumienia z cywilizacją śmierci, jak to określał papież Jan Paweł II. Jest to kwestia naszej tożsamości.

Nasze jednodniowe spotkanie z Ruchem rozpoczęło się Mszą świętą o godz. 9:30, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Zenon Hanas SAC przełożony Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Zaznaczyliśmy tu symbolicznie udział poprzez podziękowanie i kwiaty złożone na ręce przewodniczącego przez delegację z panią Anetą Wolną, prezesem  Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej.

Po Mszy świętej wzięliśmy udział w części Kongresu, II Panelu: Relacja Kościół – Państwo jako narzędzie obrony godności i normalności. Tę część Kongresu rozpoczął wykład gospodarza miejsca, ks. dr Jacka Nogowskiego: Dobro wspólne podstawą poszanowania człowieka w kontekście wyzwań społecznych. W wystąpieniu ks. Jacek  podkreślił, że – dobro wspólne ? jest  podstawą osiągnięcia przez każdego człowieka jego własnej doskonałości, dzisiaj to dobro polega przede wszystkim na zapewnieniu poszanowania praw i obowiązków osoby ludzkiej. Zaś w podsumowaniu prelegent stwierdził, że: brak troski o dobro wspólne stanowi najważniejsze wyzwanie u progi III ? tysiąclecia, oraz że największym zagrożeniem są różne postacie egoizmu politycznego, społecznego, grupowego, itd. Kolejne referaty wygłosili: p. dr Agnieszka Romanko (KUL) ? Zasada niezależności i autonomii Kościoła i Państwa w nauczaniu społecznym Kościoła, ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (PAN o/Lublin) ? Podstawowe zasady relacji Kościół ? Państwo w Polsce według Konkordatu i Konstytucji RP, mec. Marek Markiewicz –  Aktualne problemy związane ze stosowaniem Konkordatu w Polsce.

Wyniki panelu podsumował ks. moderator stwierdzając narastające znaczenie w przyszłości problematyki prawnej związanej z realizacją Konkordatu, nie tyle w sensie sporów politycznych, ale w zakresie podważania wartości chrześcijańskich i obciążania Kościoła odpowiedzialnością zbiorową.

Spotkanie na Wigrach zakończyliśmy agapą przy ognisku i rejsem na jeziorze wigierskim statkiem Kameduła.

2020-07-21

galeria – patrz