SPOTKANIE OPŁATKOWE BISKUPA EŁCKIEGO Z AKCJĄ KATOLICKĄ

W dniu 13 stycznia 2019 r. w Niedzielę Chrztu Pańskiego, Jego Ekscelencja Ks. Biskup Jerzy Mazur spotkał się z członkami Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej, aby udzielić tej wspólnocie Swego błogosławieństwa oraz złożyć życzenia noworoczne podczas dzielenia się opłatkiem.

Spotkanie rozpoczęło się w Katedrze Ełckiej modlitwą koronki do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15. Następnie J. E. Biskup Ełcki przewodniczył Mszy Świętej, podczas której wygłosił homilię. W pierwszych słowach hierarcha przywitał członków Akcji Katolickiej oraz wszystkich dobroczyńców, przedsiębiorców, którzy udzielają wsparcia modlitewnego oraz materialnego w realizowaniu apostolskiej misji Kościoła, polegającej na organizowaniu działań w swoich środowiskach i otoczeniu przyczyniających się do rozwoju życia chrześcijańskiego. Głównym tematem kazania Pasterza Ełckiego było wspomnienie Chrztu Jezusa Chrystusa w rzece Jordan oraz naszego chrztu jako dzieci Bożych. Jego Ekselencja mówił: Objawiła się dobroć, chwała i miłość Syna Bożego, który przyszedł na świat, by okazać miłość i miłosierdzie Boga Ojca. Jezus narodził się w Betlejem. Anioł tą Dobrą Nowinę zwiastował pasterzom. Gwiazda zaprowadziła mędrców, którzy rozpoznali Syna Bożego, Zbawiciela Świata i złożyli Mu pokłon. Drugie objawienie Syna Bożego ? to przyjście nad rzekę Jordan, gdzie św. Jan Chrzciciel udzielając chrztów mówił: ja was chrzczę wodą ale przyjdzie po mnie mocniejszy ode mnie?Święty Jan chrzciciel rozpoznał w Jezusie Syna Bożego. Jezus namaszczony Duchem Świętym, staje się Mesjaszem świata. Z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Jezus przyjął chrzest, chociaż nie miał grzechu. My wszyscy poprzez chrzest zostaliśmy zanurzeni w Łasce Bożej. Dzisiejsze święto przypomina nie tylko chrzest Pana Jezusa, ale także nasz chrzest, przez który staliśmy się misjonarzami bo otrzymaliśmy wiarę. Słowa ?To jest mój  Syn umiłowany? Bóg kieruje do nas. Wszyscy potrzebujemy ciągłego nawracania się,  jesteśmy słabi i potrzebujemy mocy Darów Ducha Świętego. O zbawienie powinniśmy walczyć, aby otrzymać nagrodę życia wiecznego. Na drodze do Królestwa Bożego winniśmy żyć miłością do Boga i drugiego człowieka, służyć sobie nawzajem, być dla siebie bliźnim. Mamy nieść Chrystusa poprzez nasze słowo i życie, obwieszczając Królestwo Boże. W drodze do świętości winniśmy być ludźmi mocnej wiary. Ludzie wiary są niejednokrotnie atakowani. Jak ważna jest wiara i nadzieja mówiła Maryja podczas swoich objawień, zostawiając przesłanie, by przygotować drogę na przyjście Syna Bożego. Obecni i poprzedni Papieże apelowali o opamiętanie się ludzkości, gdyż mamy wielki zamęt w Kościele i zagrożenie dla wiary chrześcijańskiej. My jako ludzie wiary wierzymy w słowa Maryi, która objawiając się, prosiła o modlitwę i nadzieję. Nadzieja nasza jest w wierze. Jako ludzie ochrzczeni, żyjmy Ewangelią, słowami Chrystusa a wtedy będziemy szczęśliwi i będziemy uszczęśliwiać innych. Akcja Katolicka jako jedna ze wspólnot pomaga człowiekowi w umacnianiu się na drodze wiary. Naszą mocą jest Duch Święty, którym napełnieni, czyńmy dobro. Wiara daje nam nadzieję na życie wieczne. Tymi słowami Jego Ekscelencja Biskup Ełcki zakończył wygłaszaną homilię.

Po zakończonej Eucharystii ksiądz dr Maciej Gilewski ? Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej ? zaprosił wszystkich do Centrum Pastoralno-Administracyjnego na spotkanie opłatkowo-noworoczne. W imieniu Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej wystąpiła Pani Prezes Aneta Wolna, która złożyła życzenia wszystkim obecnym oraz podziękowała Biskupowi Ełckiemu za opiekę i wsparcie modlitewne. Ksiądz Biskup zanim złożył życzenia członkom Akcji Katolickiej oraz zaproszonym gościom reprezentującym władze samorządowe oraz służby mundurowe, przedstawił najważniejsze wydarzenia, jakie będą miały miejsce w naszej diecezji w roku 2019. Na szczególną uwagę zasługuje miesiąc czerwiec, gdyż w tym miesiącu będziemy obchodzili 20-stą rocznicę wizyty św. Jana Pawła II w Ełku oraz 40-stą rocznicę pierwszej pielgrzymki papieża Polaka do Ojczyzny. Miesiąc październik to ustanowiony przez papieża Franciszka miesiąc misyjny. W naszej diecezji zostanie zorganizowany II Kongres Misyjny.  Na zakończenie  wystąpienia Jego Ekselencja ks. Biskup Jerzy Mazur udzielił wszystkim Swego Pasterskiego Błogosławieństwa.

Wspólne łamanie się opłatkiem i składanie wzajemnych życzeń wprowadziło nastrój radosnego przeżywania okresu Bożego Narodzenia i jedności wśród obecnych członków Akcji Katolickiej i gości. Agapa na zakończenie spotkania była okazją do bliższego poznania się i zawiązania wspólnoty wiary, nadziei i miłości.

Cecylia Bednarek ? sekretarz DIAK

2019-01-14

galeria – patrz