Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II w Diecezji Tarnowskiej

?Nie należy się wstydzić ? jak to często niestety bywa ? nauki społecznej Kościoła. To ona jest środkiem zawstydzenia innych? Święty Jan Paweł II

W lutym 2018 roku 650 osób z całej Diecezji Tarnowskiej, pragnących skorzystać z bogatego dorobku myśli i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II rozpoczęło zajęcia w ramach Uniwersytetu Nauczania Społecznego  Jana Pawła II.

Pierwsze dwugodzinne wykłady odbyły się 6, 7, 8, 13 i 15 lutego, w godzinach do 17.00 do 19.00,  w pięciu miastach naszej diecezji  – w Tarnowie, Bochni, Krużlowej, Nowym Sączu i w Mielcu.

 Wśród słuchaczy są osoby powyżej 18 roku życia, które chcą się rozwijać i żyć bardziej świadomie; przedstawiciele Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, innych ruchów i stowarzyszeń kościelnych, nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, członków Parafialnych Rad Duszpasterskich oraz samorządowców i przedsiębiorców.

 W semestrze wiosennym trwającym pięć miesięcy uczestnicy wysłuchają wykładów na następujące tematy:

  1. Czy prawo oznacza obowiązek? Co indywidualne sumienie ma do powiedzenia w sprawach społecznych?
  2. Co ma wspólnego Komunia św. z życiem społecznym? I co dalej z naszą polską jednością?
  3. Dlaczego handel powinien oddać niedzielę Bogu? Czy świętość i biznes potrzebują się wzajemnie?
  4. W jaki sposób i co przedłożyć młodzieży wobec wyzwań współczesności? Dlaczego miłość powinna oznaczać wymaganie?
  5. Czy bierność społeczna jest grzechem? Czy prywatne i społeczne są w konflikcie?

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej utworzył Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II w odpowiedzi na ustanowienie św. Jana Pawła II pierwszorzędnym Patronem Akcji Katolickiej w Polsce.

 Uniwersytet został powołany 20 grudnia 2017 roku przez Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża, natomiast 5 stycznia 2018 roku o godz. 18.00 w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie odbyła się uroczysta inauguracja działalności tej instytucji. W Mszy św. sprawowanej z tej okazji pod przewodnictwem Asystenta Akcji  Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, a zarazem dyrektora UNSJPII ks. dr. Jana Bartoszka uczestniczyli członkowie Rady Programowej Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II, Zarządu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej oraz prezesi i członkowie Akcji Katolickiej z wielu oddziałów parafialnych.

W czasie homilii ks. Jan Bartoszek powiedział: ?Powołanie Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II jest wyrazem pogłębiania naszej wiary, otwarcia na odpowiedzialność za Ojczyznę, za Kościół, za społeczeństwo, w którym żyjemy. Musimy poznawać naukę społeczną Kościoła, nie ograniczać się do tej nauki, którą znamy z katechizmu czy z pacierza. Chrześcijaństwo, Ewangelia to nie tylko zbiór pewnych prawd dotyczących Boga, grzechu, zbawienia wiecznego, ale to również odpowiedzialność  za świat. Zadanie, by naszą rzeczywistość przenikać Ewangelią, prawdą Bożą. Obowiązek, by innych otworzyć na Chrystusa??

UNS JP II posiada Radę Programową, swój statut i władze. Funkcję dyrektora pełni Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej ks. dr Jan Bartoszek, zaś kierownikami poszczególnych Ośrodków są: w Bochni mgr inż. Barbara Hałas, w Krużlowej ? mgr Elżbieta Obrzut, w Mielcu ? mgr Czesława Ortyl, w Nowym Sączu ? mgr inż. Ryszard Dutka, w Tarnowie ? mgr Mirosława Piskozub. Kolegialnym Organem Nadzorczym jest Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.

Radzie Programowej przewodniczy ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk, prof. UP JP II.W jej skład wchodzą zastępcy:  prof. dr hab. Kazimierz Wiatr z Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego i prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska ? Rektor PWSZ oraz sekretarz  – dr Grzegorz Sudoł ? Dyrektor KCEM ?Kana? w Tarnowie i ks. dr Jan Bartoszek – Dyrektor UNSJPII, Asystent Kościelny AKDT. Ponadto tworzą ją członkowie – przedstawiciele różnych środowisk naukowych, specjaliści z wielu dziedzin, a także przedsiębiorcy, którzy w podejmowanych przez siebie działaniach kierują się wskazaniami społecznego nauczania Kościoła.

Są to: mgr Władysław Ortyl ? Marszałek Województwa Podkarpackiego, dr hab. Wiesław Chwała ? PWSZ, dr n. med. Małgorzata Curyło ? Ordynator Oddziału Neurologii w Tarnowie, dr n. prawnych Piotr Korzeniowski ? Radca Prawny, ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII, mgr Stefan Bieszczad ? Prezes Suret, mgr Piotr Dariusz Trojanowicz ? Prezes Polkon.

Biskup Tarnowski Andrzej Jeż w specjalnym komunikacie z 5 stycznia 2018 r. gorąco zachęcił wszystkich diecezjan, w  szczególności tych zaangażowanych w ruchy i stowarzyszenia katolickie, samorządowców oraz przedsiębiorców, do udziału w zajęciach Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II.  Pasterz tarnowskiej diecezji udzielił błogosławieństwa  współtwórcom i słuchaczom Uniwersytetu oraz wyraził nadzieję, że jego założenie będzie owocowało podejmowaniem konkretnych działań przez wiernych Kościoła w celu zmiany rzeczywistości społecznej w duchu katolickim.

Inicjatorzy i współtwórcy Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II, określając jego misję zauważają, że: ?Papieska refleksja nad współczesnym światem może być źródłem i inspiracją dla każdego, kto podejmuje służbę społeczną, stara się świadomie brać współodpowiedzialność za świat oraz dąży do pogodzenia swej wiary z powinnością obywatelską?.

Więcej informacji o UNS JPII znajduje się stronach:

http://unsjp2.edu.pl/

http://www.ak.diecezja.tarnow.pl/?p=5732

Relację i zdjęcia wykładów w  Bochni zamieścił Tarnowski Gość Niedzielny :

http://tarnow.gosc.pl/doc/4499111.Tlumy-na-wykladach

http://tarnow.gosc.pl/gal/spis/4499120.Bochnia-Uniwersytet-Nauczania-Spolecznego-JPII

Opr. Małgorzata Toboła

2018.02.18