Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Tarnów, 20 XI 2016 r.

Dnia 20 listopada 2016 roku w Tarnowie, w dniu patronalnego święta Akcji Katolickiej, jakim jest uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, odbyło się w sercu diecezji doroczne spotkanie członków Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.

Tym razem to uroczyste spotkanie miało szczególnie bogaty program związany z zakończeniem Roku Miłosierdzia i doniosłym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Przed Mszą św. w auli św. Jana Pawła II przy tarnowskiej katedrze odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników diecezjalnego konkursu plastyczno ? fotograficznego AK DT p.t. ?Moja chrzcielnica? oraz prezentacja fragmentów prac literackich ?Milenium ? ocalić od zapomnienia?, stanowiących wspomnienia z obchodów milenijnych w 1966 roku ? jubileuszu 1000 rocznicy Chrztu Polski. Spotkanie prowadziła Prezes Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej Bożena Kwitowska, a podsumowania konkursu ?Moja chrzcielnica? dokonał Ryszard Ostrowski, starszy wizytator Kuratorium w Krakowie, delegatura w Tarnowie, członek jury.  W tym plastyczno ? fotograficznym konkursie, skierowanym do ludzi młodych, wzięło udział ponad 300 uczniów z całej diecezji.  Dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane przez Diecezjalny Instytut AK DT oraz Krajowy Instytut Akcji Katolickiej, wręczał  30  laureatom  ks. Jan Bartoszek – Kościelny Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej.

W kategorii prac wspomnieniowych wyróżniono ks. prałata Ryszarda Stasika, p. Zofię Karaś z Dębicy i Mateusza Sachę z Sufczyna.

Ksiądz Ryszard Stasik zaprezentował niezwykle przejmującą relację z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku opisującą zmagania Kościoła w Łososinie z władzą komunistyczną w walce o obecność krzyży w salach lekcyjnych nowo wybudowanej szkoły. Zakończona sukcesem batalia dowiodła, że jedność i odwaga wiernych były kluczem do zwycięstwa nad tymi, którzy z walki z religią katolicką uczynili fundament swojej ideologii.

Pani Zofia Karaś zrelacjonowała przygotowania do obchodów 1000-lecia Chrztu Polski w Polsce. Wspominała szczególnie dzień 3 maja 1966 roku na Jasnej Górze – dzień głównych uroczystości milenijnych z udziałem Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, w których uczestniczyła.

Uczeń gimnazjum w Brzesku, Mateusz Sacha opisał obchody milenijne w Parafii pod wezwaniem św. Małgorzaty w Dębnie. Zebrane dokumenty, relacje świadków i zdjęcia sprzed 50 lat, spięte w jedną całość, stanowiły historyczną podróż w tamte czasy i miejsca obchodów Milenium Chrztu Polski.

Po przejściu do katedry z licznymi pocztami sztandarowymi członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej oraz członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wzięli udział w uroczystej Mszy świętej, której przewodniczył Biskup Tarnowski Andrzej Jeż wraz z księżmi asystentami diecezjalnymi: ks. Janem Bartoszkiem, Asystentem AK DT  i ks. Pawłem Górskim, Asystentem KSM oraz licznym gronem księży koncelebransów.

W homilii Pasterz diecezji  podkreślił, że nie intronizujemy Chrystusa na króla, bo on jest zawsze Królem i Panem. Możemy jedynie Chrystusa przyjąć za Króla i Pana. Chcemy, by ten akt przyjęcia Jezusa był dogłębny. Ksiądz Biskup mówił o zatrutym jadem zła świecie i swoistym antidotum na ten jad, jaki posiadają ludzie w postaci wiary w Boga i Jego miłosierdzie. Następnie dodał:  Oddziaływanie na społeczeństwo, na wiernych, mocą kultury chrześcijańskiej, Ewangelii, mocą dziedzictwa, które nosimy w sobie – to jest wasze zadanie. Młodzieży, która dostała nowe skrzydła w czasie Światowych Dni Młodzieży i Akcji Katolickiej, która ma olbrzymią teraz przestrzeń do zagospodarowania, do działania. Im bardziej przyjmiemy Chrystusa za Króla i Pana, tym bardziej jesteśmy w stanie zmienić chore struktury tego świata, uzdrowić człowieka i z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Po liturgii słowa nastąpiło przyjęcie do grona członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 57 nowych młodych ludzi, którzy złożyli przed biskupem uroczyste ślubowanie.

Na zakończenie Mszy św. bp Andrzej Jeż przed wystawionym w monstrancji Najświętszym Sakramentem proklamował Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Zasadniczym celem dokonania tego Aktu było uznanie z wiarą panowania Jezusa – poddanie i zawierzenie Mu życia osobistego, rodzinnego i narodowego, we wszelkich jego wymiarach i kształtowanie go według Bożego prawa.

Po Mszy św.,  już tradycyjnie Biskup Tarnowski uhonorował zasłużonych w pracy na rzecz Kościoła 40 diecezjan, w tym członków Akcji Katolickiej, wręczając medale „Dei Regno Servire” (Służyć Królestwu Bożemu). Wyróżnienie to jest formą uznania za ofiarne zaangażowanie w życie parafii oraz wszelkie formy działalności, które służą szerzeniu Królestwa Bożego w społeczności lokalnej. Otrzymują je osoby, które misji Kościoła i wspólnocie wierzących oddają swoje serce, czas i talenty.

Bożena Kwitowska, prezes DIAK

foto.: Wojciech Kwitowski, Grzegorz Brożek GN
patrz ? galeria

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Tarnów, 20 XI 2016 r.017

więcej:
http://tarnow.gosc.pl/gal/spis/3563781.Akcja-Katolicka-wyroznia
http://tarnow.gosc.pl/doc/3563773.Moja-chrzcielnica
http://tarnow.gosc.pl/gal/spis/3562184.Swieto-AK-i-KSM
http://tarnow.gosc.pl/doc/3562180.Mozemy-zmienic-chore-struktury-tego-swiata

2016-11-22