Uroczystość XX-lecia reaktywacji Akcji Katolickiej w diecezji sandomierskiej

W sobotę 9 września w Sandomierzu odbyła się uroczystość XX-lecia Akcji Katolickiej. Spotkanie to rozpoczęło się koncelebrowaną Mszą św. w katedrze sandomierskiej. Eucharystii przewodniczył bp senior Edward Frankowski, który w homilii zwrócił uwagę na pojawiające się we współczesnym świecie zagrożenia wiary i rolę Akcji Katolickiej w przeciwstawianiu się im, poprzez czynne działania.

Po Mszy św. zebrani członkowie parafialnych oddziałów AK wraz ze swymi asystentami i zaproszonymi gośćmi przeszli do Domu Rekolekcyjnego ?Quo vadis? na dalszą część uroczystości. Tam Asystent DIAK powitał wszystkich i zaprosił do wysłuchania wykładu: Rys historyczny Akcji Katolickiej diecezji sandomierskiej. Prelegentem był ks. dr Michał Grochowina. Następnie prezes DIAK p. Andrzej Darowski scharakteryzował i podsumował ostatnie lata działalności DIAK w naszej diecezji. Po tym wystąpieniu przemawiali zaproszeni goście, odczytano listy gratulacyjne od Asystenta Krajowego bp Mirosława Milewskiego i Prezes Krajowego Instytutu AK p. Urszuli Furtak. Życzenia owocnej dalszej pracy DIAK przesłali też p. Halina Szydełko Poseł na sejm Rzeczpospolitej Polskiej, oraz inni Posłowie i Senatorowie. Uroczystość zakończyła się wręczeniem dyplomów pamiątkowych i folderu jubileuszowego, oraz wspólną modlitwą różańcową.

2017-09-11

patrz – galeria