Uroczystości ku czci św. Wojciecha w Ełku

Diecezjalne uroczystości ku czci św. Wojciecha ? Biskupa i Męczennika, patrona Polski, Diecezji Ełckiej, Akcji Katolickiej ? odbyły się w Ełku dnia 24 kwietnia 2017 r.

Uroczystości te zostały rozpoczęte o godzinie 17 w koście Najświętszego Serca Jezusowego nabożeństwem Nieszporów. Po zakończonym nabożeństwie, ze świątyni wyruszyła procesja wiernych i duchowieństwa, z relikwiami św. Wojciecha, do Katedry Ełckiej, w której o godzinie 18 została odprawiona Msza święta koncelebrowana. Mszy świętej przewodniczył i homilie wygłosił Metropolita Warmiński, abp Józef Górzyński. W tym najważniejszym punkcie uroczystości, jaką jest Msza św. uczestniczyli także goście z Litwy, na czele z   Ordynariuszem Diecezji Wiłkowyskiej, biskupem Rimantasem Norvila.

Licznie zgromadzeni członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej uczestnicząc w świętej Liturgii dziękowali Bogu Ojcu za pośrednictwem swego Patrona świętego Wojciecha za Dary Ducha Świętego, tak niezbędne w pracy apostolskiej świeckich na rzecz kościoła. Dzisiejsze święto jest także modlitwą dziękczynną w intencji dostojnego solenizanta Biskupa Ordynariusza ks. Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego.

Na początku Mszy św. zostały złożone Pasterzowi Ełckiemu życzenia imieninowe przez przedstawicieli duchowieństwa, osób życia konsekrowanego, poszczególnych grup modlitewnych, społecznych, samorządów, stowarzyszeń. Dziękując za otrzymane słowa życzliwości i zapewnienia o modlitwie, ks. bp Jerzy przypomniał w rocznicach, które obchodzimy w bieżącym roku a mianowicie: rok św. Brata Alberta, 140-ta rocznica objawień gietrzwałdzkich i 50-ta koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.

W homilii  Metropolita Warmiński mówił o tym, że pragnieniem każdego człowieka jest życie pełne, które się nie kończy. ?Bóg jest Panem życia, zwyciężył śmierć i dał nam nadzieję na życie wieczne. To zwycięstwo jest w Chrystusie, który jest nie tylko nauczycielem ale i drogą, którą mamy naśladować. Przez krzyż mamy przejść ku nowemu życiu. Chcielibyśmy być świadkami Chrystusa i przejść do nieba, które jest owocem trudów tu na ziemi. Nigdy w świecie nie brakuje tych, którzy chcieliby zmartwychwstać ale brakuje tych, którzy chcieliby razem z Chrystusem pójść na krzyż. Ta ziemia, na której żyjemy, dała nam patronów: św. Wojciecha i św. Jerzego.  Ich krew była posiewem życia nowych chrześcijan. Patrząc na historię Kościoła, podziwiamy tych, którzy swoje życie oddali za wiarę. Męczeńska śmierć dała nam możliwość rozpoznania drogi ku zbawieniu. Naszym zadaniem jest rozpoznawanie woli Boga, który przemawia do człowieka w różny sposób, by ten czynami realizował swoją drogę życia. Prawe sumienie, umysł niezakłócony to środki do rozpoznawania woli pochodzącej od Boga, który do nas mówi poprzez najbardziej oczywiste zadania. Kiedy wspominamy św. Wojciecha oraz św. Jerzego, my dzisiaj możemy być dziedzicami ich życia. Oni mieli świadomość, że Ich życie to przesłanie do całego świata, który dzisiaj potrzebuje takich postaw. Jako uczniowie Chrystusa mamy swoje codzienne życie oddać dyspozycji Boga i dawać świadectwo o Chrystusie. Nasza chrześcijańska tożsamość zobowiązuje do dawania czytelnego świadectwa, jako środka przeciwko szerzącemu się w świecie pogaństwu.? W dalszych słowach Jego Ekscelencja mówił: ?Mamy prawo i obowiązek prosić o orędownictwo naszych świętych patronów. Mamy jednak naśladować Chrystusa na wzór tych świętych. Święty jest ten, który w swoim życiu naśladował Chrystusa bo to jest jedyna droga do zbawienia. Chrystus przyniósł dla świata naukę dającą moc. Prośmy Matkę Najświętszą i Świętych Patronów, aby byli nam orędownikami i nauczycielami. My na drodze, każdy własnego powołania, mamy dopełniać tego, aby nasze życie było obumieraniem dla Boga. Święci to zadanie wypełnili doskonale.?

W swoim wystąpieniu na zakończenie Mszy św. głos zabrał Ordynariusz Diecezji Wiłkowyskiej, bp Rimantas Norvila. Składając życzenia dostojnemu solenizantowi, dziękował za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Skierował także zaproszenie do wiernych diecezji ełckiej, aby zechcieli przybyć do Wilna w dniu 25 czerwca na beatyfikację świętego współczesnych czasów.

Uroczystości ku czci św. Wojciecha w Ełku zostały zakończone wspólną agapą w domu biskupów ełckich. Liczny udział wiernych we Mszy świętej, nieszporach, procesji z relikwiami, świadczą o wielkiej czci Świętych Patronów Diecezji Ełckiej i są wspaniałą manifestacją naszej wiary chrześcijańskiej.

Cecylia Bednarek ? Sekretarz DIAK

patrz – galeria

DSC01638

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-04-25