Uroczystości XX-lecia reaktywowania Akcji Katolickiej w Archidiecezji Krakowskiej

Odrodzenie Akcji  Katolickiej w Polsce było wyraźnym życzeniem Ojca Świętego Jana Pawła II. Do biskupów polskich podczas wizyty Ad limina Apostolorum, 12 stycznia 1993 roku, Papież powiedział wówczas: ?W Kościele wybiła dzisiaj godzina laikatu (?). Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która niegdyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, by na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna?.

?Podejmując to wezwanie, Konferencja Episkopatu Polski powołała w 1996 roku do życia Akcję Katolicką. Jej celem jest włączanie ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli ?czynić obecnymi aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi?(KK,n 33) ( Wstęp do Statutu AK w Polsce).

Art.1.pkt.3 Statutu ?Akcja Katolicka działa na podstawie statutu nadanego przez Konferencję Episkopatu Polski?

Art. 2.pkt.1 Statutu? Akcja Katolicka, jako stowarzyszenie ogólnopolskie, posiada osobowość prawną w Rzeczpospolitej Polskiej [ Rozporządzenie Ministra ? Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1996 roku (Dz.U.1997 Nr1.07, poz.512)].

Art.2.pkt.2 Statutu ?Akcja Katolicka jako stowarzyszenie diecezjalne, nabywa osobowość prawną w trybie tym samym, co stowarzyszenie ogólnopolskie?.

Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest św. Jan Paweł II.

Świętem patronalnym jest Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata ? ostatnia niedziela roku liturgicznego.

22 października 2017 roku, w  liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II,  podczas uroczystej Eucharystii, sprawowanej przez metropolitę warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza, arcybiskupa Józefa Michalika, biskupa Mirosława Milewskiego oraz diecezjalnych asystentów stowarzyszenia, w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie uroczyście proklamowano papieża Polaka patronem Akcji Katolickiej w Polsce. Nadesłany przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Dekret Stolicy Apostolskiej odczytał krajowy asystent Akcji Katolickiej, biskup Mirosław Milewski. Kardynał Kazimierz Nycz w swojej homilii powiedział ??że sam aspekt przyjęcia św. Jana Pawła za patrona zobowiązuje członków Akcji do przyjęcia Jego dziedzictwa ? ?Przyjmijcie dziś św. Jana Pawła II jako swojego Orędownika przed Bogiem, jako Tego który jest i może być dla nas wzorem wielu dróg do świętości?.

1 sierpnia 1997 roku dekretem ksiądz Kardynał Franciszek Macharski reaktywuje Akcję Katolicką w Archidiecezji Krakowskiej. Pierwszym i wieloletnim asystentem zostaje mianowany ks. prałat Józef Jakubiec. 26 sierpnia 2006 następuje zmiana, ksiądz Józef przechodzi na emeryturę, a  księdzem asystentem AK AK mianowany jest obecny  asystent ks. kan. Mirosław Dziedzic.

Rok 2017 dla Akcji Katolickiej w Archidiecezji Krakowskiej jest czasem małego jubileuszu.

Wszystkie działania w minionym  roku liturgicznym były darem wdzięczności Panu za 20 lat istnienia odrodzonej Akcji Katolickiej w naszej Archidiecezji. A było ich wiele.

Pracę w nowym roku kalendarzowym dane nam było rozpocząć niecodziennie. 19 stycznia z rąk Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza Akcja Katolicka otrzymała relikwie Świętego Jana Pawła II, które uroczyście przyjęliśmy 25 lutego w bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach. Na tę uroczystość przybyły delegacje ze wszystkich Parafialnych Oddziałów w diecezji. Różaniec wdzięczności Panu Bogu za Osobę św. Jana Pawła II zainicjowany przez Akcję Archidiecezji Krakowskiej dalej ?rozwija się?, przybywa nowych członków. Zapraszamy?.

 W codziennej drodze do Pana członkom Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej towarzyszą spotkania formacyjne: rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki, adoracje Najświętszego Sakramentu z różną intencją, spotkania diecezjalne, dekanalne i systematyczna formacja parafialna.

Wielu z nas brało udział w licznych przedsięwzięciach organizowanych przez Zarząd DIAK np., konferencjach ?Sacrum i profanum współczesnej polskiej rodziny? z okazji Narodowego Dnia Ochrony Życia spotkanie odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim (24 marca); sympozjach ? Święty Jan Paweł II Mężem Modlitwy ? naucz nas trwać przed Panem? ? 20 maja, z okazji urodzin Karola Wojtyły. Inspirujące spotkanie  metropolitalne członków i sympatyków AK             ( z diecezji bielsko-żywieckiej, kieleckiej, tarnowskiej i krakowskiej) w Ecce Homo u SS. Albertynek w Krakowie w Roku św. Brata Alberta.  Wraz z Polskim Stowarzyszeniem Obrońców Życia Człowieka zorganizowaliśmy ?Małopolski Marsz RODZINIE I ŻYCIU  TAK!?( już drugi) , w którym udział wzięło kilka tysięcy ludzi z Małopolski i nie tylko.

Do uroczystości przyjęcia św. Jana Pawła II za patrona AK przygotowywaliśmy się przez 9-dniową nowennę. Ostatnim wydarzeniem mijającego roku jest czyn miłosierdzia wobec bliźniego bezdomnego i ubogiego. Parafialne oddziały ofiarują bezdomnym 50 ciepłych koców, które przekażemy podopiecznym SS. Albertynek z Krakowa, ul. Woronicza. Z ciepłym kocem, który ochroni od zimna, a może nawet od śmierci z wyziębienia, dołączamy równie ciepły i serdeczny list dla ?Bezimiennego Bezdomnego?. Może na te słowa ktoś czeka nieraz całe życie?W ten sposób włączamy się w I Światowy Dzień Ubogiego.

Jubileusz

Uroczystość 26 listopada zakończyła jubileuszowe świętowanie.

Dziękowaliśmy Panu Bogu za czas, który dane nam było przeżywać pod sztandarem Akcji Katolickiej. Mszę św. koncelebrował Metropolita Krakowski Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski z przybyłymi kapłanami, asystentami parafialnych oddziałów oraz z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. W słowie pasterski Ksiądz Arcybiskup podkreślił potrzebę Akcji Katolickiej w Kościele i w społeczeństwie. Była to inspirująca zachęta do dalszego ofiarnego działania. Podczas mszy św. przyjęto nowych członków AK było ich 27 osób/ pierwszy raz tak liczna grupa /. Nowi członkowie z rąk Metropolity odebrali legitymacje członkowskie    i odznaki AK. W darze ołtarza nieśliśmy symboliczny koc. Wszystkie nasze dobre uczynki nabierają ewangelicznej wartości wówczas, gdy łączymy je z ofiarą Chrystusa. Po zakończonej mszy św. przeszliśmy procesyjnie ze sztandarami do auli Księży Misjonarzy, aby dalej świętować. Była to tzw. Gala.

Swoją obecnością zaszczycił nas ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski, ks. biskup Jan Szkodoń, pan Wojewoda Piotr Ćwik, Pani Urszula Furtak, Prezes Akcji Katolickiej w Polsce, Pani Barbara Bubula poseł RP, pan Bolesław Kosior ? wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, delegacja KSM z ks. asystentem Rafałem Buzałą i Panią Prezes Joanną Kulą. W różnych naszych wydarzeniach jest z nami ks. prałat Henryk Młynarczyk, z aparatem i dyktafonem ? i teraz też razem z nami świętował. Bardzo licznie przybyli członkowie i sympatycy naszego stowarzyszenia. Ze swoim słowem wystąpił ks. Arcybiskup, zachęcając do współpracy z KSM, abyśmy szli jedną drogą?Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz z racji podjętej wcześniej posługi duszpasterskiej był nieobecny. Nie zapomniał o Akcji Katolickiej. Przesłał serdeczne życzenia i pozdrowienia. W jubileuszowym prezencie ofiarował nam duży, wyjątkowy obraz naszego  świętego Patrona Jana Pawła II. Ksiądz biskup Mirosław Milewski, krajowy Asystent Akcji Katolickiej w Polsce przesłał okolicznościowe słowo z gratulacjami ? ? Dziękujemy Panu bogu za Wasze parafialne Oddziały Akcji Katolickiej, za zaangażowanie, trud i świadectwo chrześcijańskiego życia każdego z Was. Niech Pan Wam Wszystkim, którzy realizują swoje powołanie w Akcji Katolickiej udzieli łaski głębokiego przylgnięcia do Kościoła, niech wzmocni ducha wspólnoty i rozeznania kierunku Waszej apostolskiej drogi. Niech Św. Jan Paweł i Św. Jadwiga wstawiają się za Wami i uzdalniają do wiernej służby Chrystusowi?

Pan Wojewoda Piotr Ćwik w wystąpieniu zauważył, ze Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej jest też zauważana w przestrzeni społecznej. Podarował Stowarzyszeniu okolicznościowy ?grawer?. Pani Prezes Urszula Furtak gratulując jubileuszu podziękowała na liczne działania Akcji w Archidiecezji Krakowskiej. Były podziękowania dla szczególnie zaangażowanych członków: dyplomy i najwyższe odznaczenie ? medal.

Najwyższe odznaczenie ? medal otrzymali:

  • Urszula Furtak, Ewa Ponikiewska, Urszula Kwiatkowska, Bolesław Kosior, ksiądz Antoni Kania, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.
  • Dyplom za wieloletnią zespołową pracę: POAK w Krzeszowie, gdzie prezesem jest P. Helena Krawczyk oraz POAK w Krakowie-Mydlnikach ? prezesem P. Zofia Fedor.

Od pewnego czasu bardzo owocnie układa się współpraca z mediami.

Wyrazy wdzięczności w postaci okolicznościowych dyplomów otrzymali:

Imiennie:

 Wojciech Hyla dziennikarz TVP3, Zespół: Joanna Adamik i Katarzyna Katarzyńska TVP3 ? ?wiara i życie?, Michał Henkel dziennikarz Radio Plus, Lidia Jazgar ? piosenkarka  dziennikarz.

Grupowe:

Redakcja ? Gościa Niedzielnego? i ?Niedzieli?.

W roku liturgicznym, który w swoich wydarzeniach wskazywał na Maryję poprosiliśmy o prelekcję Ojców Paulinów ze Skałki.

  1. Krzysztof Wendlik przypomniał zebranym o konieczności modlitwy i czci Matki Bożej przejawiającej się w różnych formach.

Uroczystość zakończył występ chóru z Zespołu Placówek Oświatowych w Krzywaczce. Chór UNISONO/tak nazywa się/ był uczestnikiem XV Jubileuszowego Przeglądu Pieśni Patriotycznej. Przegląd miał miejsce w dniach 4-6 listopada br. w parafii MB Częstochowskiej w Krakowie.

Modlitwą i błogosławieństwem Księdza Mirosława Dziedzica, asystenta diecezjalnego zakończyliśmy świętowanie jubileuszowe.

Gratuluję wszystkim wyróżnionym, dziękuję wszystkim Gościom, Księżom asystentom, członkom i  sympatykom za pracę i troskę o Stowarzyszenie, jakim jest Akcja Katolicka w Archidiecezji Krakowskiej, którą mam zaszczyt reprezentować. Księdzu kan. Mirosławowi Dziedzicowi asystentowi diecezjalnemu oraz zarządowi DIAK dziękuję za współpracę.

Czytelników Carolusa zapraszam do włączenia się w struktury parafialne Akcji , a parafie w których nie ma proszę Księży Proboszczów o powoływanie nowych oddziałów. Jest to dobra droga do Boga i Kościoła dla ludzi dorosłych.

Wszystkich proszę o modlitwę, abyśmy dobrze służyli Bogu, Kościołowi i bliźniemu.

Króluj nam Chryste!

Grażyna Kominek
Prezes Akcji Katolickiej
w Archidiecezji Krakowskiej

2017-11-30

patrz – galeria