W Pelplinie świętowano 20-lecie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

W Pelplinie 22 października świętowano 20-lecie Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Pelplińskiej. Mszy św. w kaplicy Collegium Marianum przewodniczył biskup Ryszard Kasyna, który stwierdził, że ?Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej żywej, silnej i pięknej?.

Rozpoczynając homilię biskup pelpliński wyraził ufność, że patron dnia  św. Jan Paweł II ?pomoże u Boga wyprosić członkom Akcji Katolickiej, zgodnie z hasłem rozpoczynający się dzisiaj w diecezji pelplińskiej Dni Społecznych Akcji Katolickiej, trwanie przy Chrystusie, podążanie za Chrystusem i wyjście do świata, by go ewangelizować i odczuwać radość Ewangelii?.

Kaznodzieja akcentował potrzebę zaangażowania Akcji Katolickiej w życie poszczególnych parafii, gdyż ?Kościół Powszechny rozpoznajemy włączając się w rytm życia parafialnego?. W tym kontekście bp Kasyna sformułował zasadę, iż ?Akcja Katolicka zgromadzona wokół proboszcza powinna być otwarta na współpracę ze wszystkimi grupami parafialnymi, aby jednoczyć i służyć a nie aby zabłysnąć ponad innych?. Hierarcha dodał, że Akacja Katolicka ?tym jest mocniejsza, im bardziej pełni posługę jedności wespół z Chrystusem i Kościołem?.

Biskup przypomniał, że we współczesnej mentalności nie rzadko pojawia się zasada: jak najmniej dać, jak najwięcej otrzymać. Tendencja ta jest obecna w różnych przestrzeniach życia. W tym kontekście kaznodzieja przypomniał nauczanie św. Jana Pawła II skierowane do Akcji Katolickiej, które było wołaniem o dojrzałych chrześcijan. Mówił papież: ?Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej żywej, silnej i pięknej?.

 Przy tej okazji bp Kasyna radził ostrożność przed zasadzkami tego świata, a wśród nich podkreślił pesymizm, który ogarnia również uczniów Chrystusa. Stąd misja katolików świeckich, zdaniem biskupa, powinna być szczególnie ukierunkowana na ukazanie ?radości i piękna Ewangelii?.

Po Mszy św. odbyło się spotkanie, podczas którego historię i osiągnięcia Akcji Katolickiej w diecezji pelplińskiej przypomniała jej prezes Danuta Mikołajczyk.

Wykład o zadaniach Akcji Katolickiej zaprezentował biskup Wiesław Śmigiel. Biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej zaakcentował potrzebę współpracy członków AK z hierarchią Kościoła, zaznaczył przy tym, że nie może to zwalniać świeckich z ich aktywności i wysuwania inicjatyw na rzecz ewangelizacji współczesnego świata. Hierarcha ostrzegał przed samozadowoleniem polskich katolików, gdyż ?w Polsce mamy do czynienia z laicyzacją?. Prelegent dodał, że ?są prądy i pewne ośrodki, która pragną laicyzacji?. Ma to osłabiać autorytet Kościoła i rozmywać pewne zasady. Dlatego bp Śmigiel apelował do Akcji Katolickiej o stawienie czoła problemowi obojętności, pojawiającej się również w wśród katolików. Biskup wskazywał na potrzebę zaangażowania się członków AK w inicjatywy duszpasterskie diecezji a także w sprawę ochrony życia poczętego i nowych powołań kapłańskich. Dodał, że sukcesem Akcji Katolickiej jest widoczna obecność jej członków w życiu społecznym, w tym w samorządach lokalnych i parlamencie. Zachęcał do ciągłej aktywności.

Spotkanie podsumował jego współorganizator i asystent kościelny Akcji Katolickiej ks. kan. Andrzej Szopiński.

Longina Tomaszewicz

————————————

Do Pielgrzyma

22 X 2016 r. po raz XX do stolicy diecezji przybyli na inaugurację corocznych Dni Społecznych  przedstawiciele oddziałów Akcji Katolickiej.

Hasło XX Dni Społecznych ? Trwać- Iść ? Radować się?.

Mszy św. w kaplicy Collegium Marianum przewodniczył biskup Ryszard Kasyna, który powiedział, że ?Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej żywej, silnej i pięknej?.

Na 22 X przypadało wspomnienie św. Jana Pawła II,  ksiądz  biskup wyraził ufność, że patron dnia  ?pomoże u Boga wyprosić członkom Akcji Katolickiej, zgodnie z hasłem rozpoczynające się w diecezji pelplińskiej Dni Społecznych Akcji Katolickiej, Trwanie przy Chrystusie, Podążanie za Chrystusem i wyjście do świata, by go ewangelizować i odczuwać Radość Ewangelii?.

Nasz duszpasterz widzi potrzebę zaangażowania się  Akcji Katolickiej w życie poszczególnych parafii, gdyż ?Kościół Powszechny rozpoznajemy włączając się w rytm życia parafialnego?. Stwierdził również, iż ?Akcja Katolicka zgromadzona wokół proboszcza powinna być otwarta na współpracę ze wszystkimi grupami parafialnymi, aby jednoczyć i służyć a nie aby zabłysnąć ponad innych?. Biskup diecezjalny stwierdził, że Akacja Katolicka ?tym jest mocniejsza, im bardziej pełni posługę jedności wespół z Chrystusem i Kościołem?. Dodał również , że Akcja Katolicka ? ma być  zawsze Akcją misyjną, diecezjalną, organizacją ludzi świeckich, która promuje jedność?.

Po Mszy św. odbyło się spotkanie, podczas którego historię i osiągnięcia Akcji Katolickiej w diecezji pelplińskiej przypomniała jej prezes Danuta Mikołajczyk.

Wykład o zadaniach Akcji Katolickiej zaprezentował biskup Wiesław Śmigiel. Biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej zaakcentował potrzebę współpracy członków AK z hierarchią Kościoła, zaznaczył przy tym, że nie może to zwalniać katolików świeckich z ich aktywności i wysuwania inicjatyw na rzecz ewangelizacji współczesnego świata. Duszpasterz  ostrzegał przed samozadowoleniem polskich katolików, gdyż ?w Polsce mamy do czynienia z laicyzacją?. Mówił , że ?są prądy i pewne ośrodki, która pragną laicyzacji?. Ma ona  osłabiać autorytet Kościoła i rozmywać zasady. Dlatego bp Śmigiel apelował do Akcji Katolickiej o stawienie czoła problemowi obojętności, pojawiającej się również w wśród katolików.

Spotkanie podsumował jego współorganizator i asystent kościelny Akcji Katolickiej ks. kan. Andrzej Szopiński.

2016-11-17