Wielkopostny Dzień Skupienia w Poznaniu – Być dobrym jak chleb.

W setną rocznicę śmierci św. Brata Alberta, w bezpośrednim następstwie Jubileuszu Miłosierdzia, Episkopat skierował do wiernych list pasterski. Czytamy w nim: ?(?) mamy okazję przyjrzeć się bliżej osobie św. Brata Alberta, który wyraziście ukazuje nam, jak w praktyce urzeczywistniać chrześcijańskie miłosierdzie?. Podkreślono też, że bez wątpienia św. Brat Albert jest dla współczesnych świadkiem niesienia Ewangelii ubogim.

Zdaniem Episkopatu, życie i działalność św. Brata Alberta są nauką o godności każdego człowieka, z której wynika konieczność okazywania szacunku drugiej osobie. Wzór świętego ma być zachętą dla nas, ?abyśmy podjęli codzienny trud, cichą ofiarę ze swojego czasu i sił (?)?.

W Roku św. Brata Alberta, w sobotę 4 marca br. członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej zgromadzili się w parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu na Wielkopostnym Dniu Skupienia. Zaproszone na spotkanie siostry Miriam i Anna z Domu Prowincjalnego Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Poznaniu przybliżyły postać założyciela zakonu oraz swej pierwszej przełożonej generalnej bł. Bernardyny, spadkobierczyni charyzmatu Brata Alberta w służbie najuboższym. Zapoznały również obecnych z działaniami podejmowanymi przez Zgromadzenie na rzecz ubogich i potrzebujących, zgodnie z zaleceniem św. Brata Alberta: Powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny.

Dar z siebie dla drugiego człowieka towarzyszył refleksji i rozważaniom Drogi Krzyżowej w świątyni Matki Boskiej Bolesnej. Po nabożeństwie pokutnym był czas na osobistą adorację Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św. Podczas homilii, ks. Roman Dworacki przybliżył postać patrona dnia, św. Kazimierza, jako świętego na dziś, świętego, który może być wzorem dla członka Akcji Katolickiej w głoszeniu Ewangelii życiem i zaangażowaniem w troskę o dobro drugiego człowieka.

Na zakończenie dnia skupienia proboszcz miejsca, ks. prałat Eugeniusz Antkowiak, opowiedział o historii kościoła oraz o działającym przy parafii Archidiecezjalnym Ośrodku Katechumenalnym. Zaprosił nas także na 9 kwietnia, w V niedzielę Wielkiego Postu, na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem i specjalne nabożeństwa, które odbędą się w kościele Matki Boskiej Bolesnej, będącym jednym z kościołów stacyjnych Poznania.

Brat Albert pokazał, że kto chce prawdziwie czynić miłosierdzie, musi sam stać się bezinteresownym darem dla drugiego człowieka. Służyć bliźniemu to według niego przede wszystkim dawać siebie: być dobrym jak chleb!  (Jan Paweł II List do Zgromadzeń Albertyńskich).

Czy jestem/jesteś/ bezinteresownym darem dla innych???

Mirosława Plewa, POAK Buk

patrz galeria – kliknij zdjęcie

2017-03-09