?Wolontariat z misją” – spotkanie misjonarki z Kazachstanu z Akcją Katolicką Diecezji Ełckiej.

W dniu 15 lutego 2018 r. w Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej z Panią Karoliną Wodzyńską.

 Pani Karolina jest misjonarką, która jako wolontariuszka Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosko, przez okres roku pracowała w Kazachstanie, w Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w miejscowości Kapshagacy, jako wychowawca dzieci w Domu św. Antoniego.

Na wstępie Pani Karolina opowiedziała swoją historię związaną z podjęciem decyzji o podjęciu przygotowań do wyjazdu na misje, pomimo sprzeciwu najbliższych. Podczas studiów w Warszawie trafiła do księży salezjanów, którzy  wzorując się na myślach św. Jana Bosko, kształtowali młode serca zdolne do niesienia Ewangelii aż po krańce ziemi. Praca misjonarki to wykonywanie drobnych, prostych czynności potrzebnych ludziom w danym środowisku ale nade wszystko codzienna Msza św. i powierzenie wszelkich trosk i decyzji Panu Bogu. Chrześcijańskie wychowanie wyniesione z domu rodzinnego i parafii dało pani Karolinie tę moc przekazywania wiary dzieciom, których los pozbawił troski rodzicielskiej. Misjonarka swoje doświadczenie z Polski zawiozła do Kazachstanu, ale wróciła ubogacona wewnętrznie wiarą. Praca z dziećmi poranionymi wewnętrznie jest bardzo trudna ale ich uśmiech daje zielone światło do działania a im więcej dajemy, tym więcej dobra wraca do nas. Spotkanie ubogaciła prezentacja pani Karoliny ukazująca jej pracę w Kazachstanie oraz piękno kazachskiej przyrody.

 Wsłuchani w opowieści misjonarki, pochodzącej z diecezji ełckiej, byliśmy przejęci i skupieni bo słowa te utwierdziły nas członków Akcji Katolickiej, że tylko we wspólnym działaniu jest siła oddziaływania w swoim środowisku. W imieniu Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej Pani Prezes Aneta Wolna podziękowała Pani Karolinie za to świadectwo wiary, dzięki któremu otrzymaliśmy wewnętrzne wsparcie w naszych działaniach na rzecz ewangelizacyjnej misji Kościoła katolickiego.

Cecylia Bednarek

2017.02.17

patrz – galeria