Wybory nowego Prezesa DIAK Diecezji Ełckiej

Aneta Wolna Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej podczas nadzwyczajnego posiedzenia w dniu 24 września 2016 r. zarekomendowała kandydatów na nowego prezesa. Najwięcej głosów otrzymała p. Aneta Wolna. Ją też bp Jerzy Mazur, biskup ełcki mianował na tę funkcję.

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej powołał w 1997 roku bp Wojciech Ziemba. Obecnie asystentem diecezjalnym jest ks. dr Maciej Gilewski. Była to jedna z pierwszych struktur jaka towarzyszyła powstaniu nowej diecezji. Pierwszym prezesem był p. Stanisław Kochański. Następnie, przez cztery lata Akcją kierował p. Marek Sawicki, a po nim p. Teresa Rugienis ? Witkowska. Ostatnie dwa lata funkcję tę sprawował p. Cezary Domitrz. Podczas nadzwyczajnego posiedzenia rady DIAK 24 września br. odbyły się wybory nowego prezesa. Najwięcej głosów otrzymała p. Aneta Wolna. Ją też bp Jerzy Mazur, biskup ełcki powołał do pełnienia tej funkcji.

– To dla mnie duże wyzwanie i odpowiedzialność ? mówi Aneta Wolna. ? Mam nadzieję, że uda się nam do pracy na rzecz apostolstwa świeckich włączyć znacznie szerszą grupę ludzi. To konieczne, bo wyzwania jakie stoją przed nami, są naprawdę duże.

Aneta Wolna, dotychczas prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii Jana Apostoła i Ewangelisty w Ełku. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Obecnie jest radną Powiatu Ełckiego i przewodniczącą Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Ełckiego.

Prywatnie wdowa, mama dwójki dzieci.

Renata Różańska

2016-09-28

??????????????????????