XXV lat AK w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Akcja Katolicka w naszej diecezji powstała 27.11.1994 r. Ówczesny biskup diecezjalny naszej diecezji JE dr Adam Dyczkowski z wielką troską odczytał wskazanie Św. Jana Pawła II z początku 1993 r. aby nasze stowarzyszenie na nowo odżyło, w nowej rzeczywistości naszego kraju. Ks. biskup Adam zachęcał kapłanów, ale też uruchomił wielu odpowiedzialnych świeckich, którzy utworzyli grupę inicjatywną na rzecz powołania AK. Grupa swój trzon miała w Klubie Inteligencji Katolickiej z Zielonej Góry ale w jej skład wchodziły osoby różnych stanów ale też z innych środowisk związanych z Kościołem diecezjalnym. Wydany w dniu 27.11.1994 r. dekret oficjalnie przypieczętował  początek naszej działalności. Diecezjalna Rada AK składała się wtedy z 19-u osób z trzech najważniejszych ośrodków naszej diecezji – Głogowa, Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry. Jeśli chodzi o najbardziej zaangażowanych kapłanów przy powstaniu AK, to obok biskupa Adama należy wspomnieć biskupa Pawła Sochę i ks. prałata Jerzego Nowaczyka z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Zielonej Górze, gdzie 03.04.1995 r. zainicjował działalność pierwszy Oddział AK po jej odrodzeniu.

Obchody jubileuszowe przeżywaliśmy 12.10.2019 r., łącząc je z XIX Dniem Papieskim, którego hasłem przewodnim było: ?Wstańcie chodźmy!?. W Konkatedrze pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze przeżywaliśmy przed południem uroczystą Mszę Św. z obecnością biskupa Adama oraz aktualnego biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego a także ks. prałata Józefa Niżnika ? asystenta AK z Archidiecezji Przemyskiej. Poza tym przy ołtarzu obecnych było blisko 30 kapłanów ? aktualnych asystentów parafialnych AK oraz księży współpracujących z AK. Wśród osób świeckich byli przedstawiciele Oddziałów AK z całej diecezji oraz zaproszeni goście. Wśród nich obecni byli dotychczasowi prezesi Zarządu DIAK: Władysław Drozd, Stanisław Rzeźniczak oraz prezes KIAK Urszula Furtak, która bardzo aktywnie działa w naszym Zarządzie. Nie zabrakło osób, które tworzyły AK w naszym regionie: Waleriana Piotrowskiego, Stanisława Iwana czy Augustyna Wiernickiego. Naszą wspólnotę, zgromadzoną przy Stole Pańskim zaszczycili: prezes IPAK z Londynu ? Zenon Handzel, poseł na Sejm ? Jacek Kurzępa oraz przedstawicielki Zarządu KIAK z mężami: Bogumiła Kania-Łącka z Poznania oraz Grażyna Kominek z Krakowa. W wielu sytuacjach jako ludzie Kościoła nie moglibyśmy nic zrobić bez wsparcia ludzi dobrej woli, stąd byli obecni wśród nas przedstawiciele firm i samorządów, wspierających AK. W słowie, skierowanym do zebranych, ks. biskup Tadeusz podziękował za XXV lat pracy naszych członków na rzecz Kościoła diecezjalnego oraz odniósł się między innymi do listu prezes KIAK Urszuli Furtak, w którym to AK broniła księży. Nasz Pasterz tak widzi rolę AK ? współpracującą z hierarchią kościelną a jak trzeba to stającą w jej obronie. Podczas tej uroczystej Eucharystii przyjęliśmy jako wspólnota AK relikwie naszego patrona Św. Jana Pawła II, otrzymane w czerwcu tego roku dzięki staraniom AK z archidiecezji krakowskiej. Aktem oddania oraz odmówioną przez wszystkich modlitwą oddaliśmy hołd naszemu patronowi. W darze ołtarza przekazaliśmy dla naszej Kurii nietuzinkowy dar ? kilkanaście pięknie oprawionych tomów prasy katolickiej, wydawanej przez osoby z AK. 

Później przeszliśmy do Filharmonii Zielonogórskiej, gdzie odbywała się dalsza część naszych jubileuszowych uroczystości, prowadzonych przez członka Rady DIAK Marka Rychlika, wspomaganego przez Annę Kasprzyk z Dychowa. Tutaj obejrzeliśmy kilkunastominutowy film, nawiązujący do historii naszego stowarzyszenia, ale też wysłuchaliśmy porywającego wykładu o AK, który zebranym przedstawił ks. Józef Niżnik. Analizując starania papieży o powstanie i odrodzenie AK, prelegent zwrócił uwagę na zafałszowany przez współczesny świat obraz współpracy świeckich z hierarchią kościelną. Nawiązał przy tym do wcześniej wysłuchanego w Konkatedrze kazania biskupa Tadeusza, jeszcze raz zwracając uwagę na istotę AK ? współpracującej i broniącej Kościoła i kapłanów. Ks. Józef zachęcał do odważnej współpracy ze świeckimi, tak jak jest to w jego Archidiecezji. Z inicjatywy Zarządu DIAK, prezes DIAK wraz z ks. asystentem diecezjalnym Zbigniewem Samociakiem wręczyli na scenie kilkadziesiąt pamiątkowych medali dla osób zasłużonych dla AK, na przestrzeni minionego czasu. Były pamiątkowe zdjęcia, wzruszenie ale też gratulacje od zaproszonych gości. Następnie po przerwie na posiłek wysłuchaliśmy pięknego koncertu zespołu ?Lumen?. Nie zabrakło w nim odniesień do wizyty Św. Jana Pawła II w 1997 r. w naszej diecezji i akcentów nawiązujących do Dnia Papieskiego z hasłem ?Wstańcie chodźmy!?. Był też hymn AK ?My chcemy Boga? a na koniec hymn modlitewny ?Te Deum laudamus?. Jako prezes Zarządu DIAK wyrażam podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji naszego jubileuszu oraz przeżywania Dnia Papieskiego. Dzięki Bogu żyją najważniejsze osoby, które zakładały AK w naszej diecezji. To była wielka radość radować się również z nimi tą srebrną rocznicą!

Króluj nam Chryste!

Ryszard Furtak ? prezes Zarządu DIAK

Zobacz film –

2019-10-16

galeria  -patrz