Dekret zatwierdzający Statut AK Diec. Ziel-Gorz.www