Zjazd Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej

Nie każdy z członków Akcji Katolickiej był lub będzie mógł pojechać do Fatimy, gdzie sto lat temu objawiła się Maryja. Dlatego w kalendarium wydarzeń i spotkań zaplanowano na dzień 13 maja 2017 roku Zjazd Rejonowy w jedynej w archidiecezji poznańskiej parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Koziegłowach.

Ponad stuosobowa grupa pielgrzymów ? członków parafialnych oddziałów AK wspólnie z ks. Biskupem Grzegorzem Balcerkiem, asystentem DIAK ks. Romanem Dworackim i innymi kapłanami, w tym szczególnym dniu oddała cześć Maryi i modliła się w intencjach świata, naszej Ojczyzny i Akcji Katolickiej. Tego dnia nie tylko duchowo, ale także pogodowo mogliśmy poczuć się jak w portugalskiej Fatimie. W skąpanej w słońcu świątyni w dwójnasób radośnie rozbrzmiewały słowa pieśni o Fatimskiej Pani oraz towarzysząca jej modlitwa różańcowa, którą rozpoczęliśmy nasze spotkanie pielgrzymkowe.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył zaproszony ks. Bp Grzegorz, który podczas homilii, przywołując słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Fatimie 13 maja 1982 roku, przypomniał, iż objawienia fatimskie są ewangelicznym wezwaniem do wsłuchiwania się i zachowywania słowa Bożego. Powinniśmy być otwarci na słowo kierowane do nas przez Boga i żyć według niego. Ks. Biskup przytoczył również słowa wypowiedziane w ostatnim czasie do uczestników Kongresu Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej (a pośrednio także do każdego z nas): Nie możecie być bardziej zasadniczy niż Kościół, ani bardziej papiescy niż Papież?. Słowa te są wezwaniem do pielęgnowania jedności z Kościołem hierarchicznym. To broni przed popadaniem w subiektywizm wiary. Wierzymy w to, co jest objawione w Bożym słowie, spisanym i przekazanym, a co Kościół podaje nam do wierzenia jako objawione przez Boga. (?) takiej postawy uczy nas najpierw sama Maryja (?), takiej postawy eklezjalnej uczą nas dzieci z Fatimy. (?) Takiej postawy uczą nas wielcy święci. Wystarczy tu wspomnieć św. Brata Alberta, którego rok przeżywamy ? powiedział ks. Biskup.

13 maja to szczególna data w kapłańskim życiu ks. Biskupa Grzegorza. Tego dnia 18 lat temu przyjął święcenia biskupie. Z tej okazji ks. Biskup został obdarowany życzeniami, kwiatami i jubileuszowym tortem.

Podczas konferencji ks. Błażej Stróżycki, proboszcz parafii, przybliżył nam aktualność objawień fatimskich i podzielił się z nami swoim zauroczeniem małą Hiacyntą. Na pożegnanie z parafią zostaliśmy hojnie obdarowani materiałami związanymi z przesłaniem z Fatimy.

Jako że w bieżącym roku duszpasterskim naszymi przewodnikami są Maryja i św. Brat Albert, na drugą część naszego Zjazdu zostaliśmy zaproszeni do sąsiedniej parafii pw. św. Brata Alberta. Ks. Proboszcz Eugeniusz Raubo zapoznał nas z historią powstawania świątyni, a podczas kolejnej konferencji p. Piotr Olejniczak, prezes POAK, z wielką pasją opowiedział nam o życiu i działalności św. Brata Alberta. Za wstawiennictwem świętego Patrona modliliśmy się do Boga, abyśmy spełniając dzieła miłosierdzia, za jego przykładem umieli być braćmi wszystkich potrzebujących.

Wysłuchaliśmy też radosnego koncertu zespołu AVE z Kicina, a specjalnie na nasze sobotnie spotkanie członkowie parafialnego POAK przygotowali dla uczestników Zjazdu okolicznościową gazetkę o swoim Patronie. Zjazd zakończył się uroczystym błogosławieństwem Relikwiami św. Brata Alberta.

              Bóg zapłać za radość spotkania i duchowego ubogacenia!

Mirosława Plewa

patrz ? galeria

2017-05-17