Diec. ełcka. Spotkanie opłatkowe Biskupa Ełckiego.