Diec. ełcka. Spotkanie opłatkowe Biskupa Ełckiego.

Tradycją w  Diecezji Ełckiej stały się noworoczne spotkania Jego Ekscelencji Biskupa Ełckiego z pracodawcami, członkami Akcji Katolickiej a także osobami, reprezentującymi  Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczna Dobro Wspólne w Niedzielę Chrztu Pańskiego. Pierwszym punktem tego spotkania, rozpoczynającego się o godzinie 15.00 (08.01 2017 r.) w Katedrze Ełckiej była modlitwa w postaci Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadził Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej ks. dr Maciej Gilewski. Następnie została odprawiona uroczysta msza święta celebrowana przez Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura jako dziękczynienie pracodawców i przedsiębiorców za miniony rok z jednoczesną prośbą o potrzebne Łaski w Nowym Roku. Słowa powitania kierowane do Księdza Biskupa, kapłanów, wszystkich zgromadzonych w świątyni, wygłosił Asystent Akcji Katolickiej ks. Maciej Gilewski. Celebransami mszy św. byli kapłani, którzy pełnią funkcje parafialnych asystentów Akcji Katolickiej z terenu Diecezji Ełckiej. Świątynię wypełnili przedstawiciele władz samorządowych, pracodawcy, członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej.

Słowo Boże, które wygłosił Biskup Ełcki w swoim głównym przesłaniu nawiązywało do zdań płynących z kart Ewangelii kierowanych do wiernych w Niedzielę Chrztu Pańskiego. Pasterz Ełcki zwrócił się do wiernych tymi słowami: ? Gromadzimy się w Katedrze Ełckiej w okresie Bożego Narodzenia, rozpoznajemy w Dzieciątku – Zbawiciela świata. Liturgia słowa prowadzi nas nad Jordan, gdzie swoją misję wypełniał św. Jan Chrzciciel, by przygotować ludzi na przyjście Zbawiciela świata. Chrzest Janowy otrzymany przez Jezusa, chociaż go nie potrzebował, jest początkiem misji nakazanej przez Boga Ojca Jezusowi, który wziął nasze grzechy na swoje barki. Duch Święty namaścił Jezusa, zstąpił na niego i głos Ojca był słyszany z niebios. Posłany Syn Boży na wypełnienie zbawczej misji przyjął chrzest z rąk  św. Jana jako pokorny sługa, głosząc Królestwo Boże dla naszego zbawienia. Jezus Chrystus jedyny Zbawiciel świata, przyszedł zbawić wszystkich ludzi bez względu na rasę i pochodzenie. Niedziela Chrztu Pańskiego prowadzi nas do chrzcielnicy. My wszyscy zostaliśmy ochrzczeni a na chrzcie świętym zostaliśmy zanurzeni w to nowe życie, którym żyjemy na każdy dzień. Bóg na chrzcie św. mówi nam, że wystarczy nam Bożych Łask na każdy dzień. Dziękujmy i wyrażajmy wdzięczność tym, którzy nas doprowadzili do przyjęcia chrztu. Jezus do nas wszystkich mówi: Idźcie i głoście! Otrzymaliśmy Łaski na chrzcie i tym dobrem mamy się dzielić. Dzielmy się wiarą bo poprzez chrzest zostaliśmy do tego zobowiązani. Mamy dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie nie tylko w swoich rodzinach, które są podmiotem ewangelizacyjnym, ale także w swoich środowiskach pracy. Pracodawcom potrzebna jest ta moc Ducha Świętego bo wtedy świadectwo wiary promieniuje i przynosi obfite owoce. W niesieniu Ewangelii i dawaniu świadectwa,  mocy Ducha Świętego potrzebują także członkowie Stowarzyszenia Dobra Wspólnego i Akcji Katolickiej. Niech to spotkanie napełni wasze serca miłością i pokojem. Najwspanialszy dar, jaki możemy dać drugiemu człowiekowi, to mówienie o Bogu. Nasi polscy wspaniali sportowcy wielokrotnie dawali swoje świadectwo. Skoczek narciarski Kamil Stoch powiedział, że jeśli Boga stawiamy na pierwszym miejscu to wszystko w życiu będzie na swoim miejscu. Podobnie światowej sławy piłkarz Robert Lewandowski mówi, że wiara pomaga mu na boisku. Obyśmy wszyscy mogli powiedzieć, że wiara daje nam moc, siłę i nadzieję, pomaga prowadzić firmy. Niech Duch Święty pomaga nam żyć chrztem w naszym codziennym życiu!?.

Druga część spotkania opłatkowo-noworocznego miała miejsce w Centrum Pastoralno ? Administracyjnym Ełckiej Kurii przy Placu Katedralnym 1.  W ciepłą, radosną atmosferę Bożonarodzeniową wprowadzili obecnych uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku, przedstawiając jasełka na cześć Bożego Dzieciątka, które przyszło na świat ?by zbawić ludzki ród?. Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Pani Aneta Wolna oraz Starosta Ełcki Pan Marek Chojnowski złożyli Księdzu Biskupowi serdeczne życzenia noworoczne a wręczając bukiety kwiatów dziękowali szczerymi słowami ? Bóg zapłać? za wszelkie dobro minionego roku. Łamanie się opłatkiem z Księdzem Biskupem, wszystkimi zebranymi oraz składanie sobie życzeń jest zewnętrznym gestem miłości i życzliwości wobec drugiego człowieka. Piękne i budujące jest to, że Pasterz Ełcki tak wspaniale rozpoczyna Nowy Rok składając przybyłym przedstawicielom różnych środowisk noworoczne życzenia, które umacniają wewnętrznie, dodają otuchy w pokonywaniu codziennych trudności życiowych. Swoje życzenia noworoczne kierowane do zgromadzonych na tym spotkaniu Jego Ekscelencja zakończył słowami Świętego Brata Alberta: ?Bądźmy dobrzy jak chleb!? Otrzymane Błogosławieństwo z rąk Jego Ekscelencji Biskupa Ełckiego otwiera serca wiernych na rodzącą się Bożą Miłość we wszystkich chrześcijańskich rodzinach. Wzajemne składanie życzeń na rozpoczynający się rok kalendarzowy jednoczy wiernych, wyraża pokój  i dobro, które buduje wspólnotę diecezjalną.

Miłym akcentem na zakończenie spotkania była wspólna agapa przy śpiewie kolęd i pastorałek.

Cecylia Bednarek ? Sekretarz DIAK

patrz ? galeria

Diec. ełcka. Spotkanie opłatkowe Biskupa Ełckiego.033

2017-01-11