Diec. płocka. O sztafecie z Płocka do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki.