Diec. płocka. Rekolekcje i Rada AKDP 2015. VIII Płocki Maraton Biblijny. Uroczystości powitania Cudownego Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej w Diecezji Płockiej.