Diec. sandomierska. Wielkopostny dzień skupienia Akcji Katolickiej.

W drugą sobotę Wielkiego Postu w Tarnobrzegu odbył się Dzień Skupienia członków Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Organizatorem spotkania był Parafialny Oddział AK działający przy parafii św. Barbary. Hasłem przewodnim duchowych zmagań były: ?Uczynki miłosierdzia co do duszy?. Obok wspólnej modlitwy brewiarzowej, Eucharystii i Koronki do Miłosierdzia Bożego, uczestnicy spotkania wysłuchali dwóch konferencji: ?Strapionych pocieszaj i krzywdy cierpliwie znoś?, ?Urazy chętnie daruj i módl się za żywych i umarłych?, które wygłosił ks. dr Marek Kumór.

Podczas spotkania przybyli z całej diecezji członkowie AK mieli czas na konwersacje dotyczące Roku Jubileuszowego Miłosierdzia, a także sposobu przeżywania w parafialnych wspólnotach Wielkiego Postu. Dzielono się też pomysłami i doświadczeniami wielkopostnej pomocy osobom potrzebującym. Poruszono też sprawy dotyczące organizacji ŚDM w naszej diecezji jak i ojczyźnie.

W wielkopostnym dniu skupienia brało udział ponad 90 osób z POAK: z Włostowa, Ćmielowa, Czyżowa Szlacheckiego, Ostrowca Św., Opatowa, Tarnobrzega, Sandomierza, z Trześni, Baranowa Sandomierskiego, Staszowa, Chodkowa, Klimontowa, Chmielowa, Skopania, Stalowej Woli i innych.

Ks. Artur Barański

galeria ? kliknij zdjęcie

2016-02-29