Arch. gdańska. XXI Wieczory Refleksji Religijnej i Społecznej.