Diec. tarnowska. Poświęcenie sztandaru AK w parafii św. Elżbiety w Starym Sączu.