Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska. Finał XIV Konkursu „Ojczyzno Ma”

W dniu 03.11.2023 r., w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, odbył się finał XIV edycji Konkursu „Ojczyzno Ma”, organizowanego przez Akcję Katolicką Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Całość wydarzenia bardzo sprawnie poprowadzili członkowie Zarządu DIAK: Urszula Furtak – prezes władz krajowych AK oraz Jan Greczycho – koordynator Konkursu. We wcześniejszych majowych kwalifikacjach, w parafiach i szkołach naszej Diecezji, wyłoniono kilkudziesięciu najlepszych uczestników, którzy pojawili się na finale w Zielonej Górze. Organizatorzy, w przedpołudniowym teście wyłonili z nich najlepszą dziesiątkę, spośród których później poprzez na przemian pytania tekstowe i obrazkowe okazało się, że w Konkursie zwyciężył Miłosz Juryca z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Żarach. Drugie miejsce zajął Szymon Gapiński z tej samej szkoły a trzecie Leon Pacholczyk z Zespołu Edukacyjnego nr 6 w Zielonej Górze. Wydarzenie przeplatane było patriotycznymi występami artystycznymi w wykonaniu: Piotra Świdkiewicza ze Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego z Gorzowa Wlkp. oraz dziewcząt z Zespołu teatralnego Filo Fany z Zespołu Edukacyjnego nr 8 z Zawady. Konkurs zaszczycili swoją obecnością: Jego Ekscelencja ks. Bp Paweł Socha, radna Miasta Zielona Góra Bożena Ronowicz, w latach 2002 – 2006 była prezydent miasta, Wanda Trzeciak przedstawicielka Lubuskiego Kuratorium Oświaty, Bożena Majchrzak z Ogólnopolskiej Federacji Rodzin Katyńskich oraz Mieszko Kamiński z Koła nr 5 Towarzystwa Pamięci Powstania Wlkp. Jak co roku patronat nad imprezą objął JE ks. Bp Diecezjalny Tadeusz Lityński, ale też otrzymaliśmy patronat Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. Warto dodać, że od 2019 roku zarządzeniem Lubuskiego Kuratora Oświaty, Konkurs wpisywany jest na listę wydarzeń, jakie mogą być wymieniane na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na następny rok szkolny. Partnerem XIV Konkursu patriotycznego „Ojczyzno Ma” była firma ORLEN Spółka Akcyjna Oddział Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu w Zielonej Górze. Konkurs zrealizowany został także przy pomocy Miasta Zielona Góra. Na koniec Konkursu głos zabrali zaproszeni goście. Warte podkreślenia jest pogratulowanie uczestnikom oraz organizatorom wydarzenia przez JE ks. Bp Pawła Sochę, który zwrócił uwagę na nierozerwalnie złączone ze sobą pojęcia: Kościół i patriotyzm. Później nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów laureatom oraz wszystkim pozostałym uczestnikom Konkursu.

Wspólne zdjęcia uczestników i organizatorów zakończyły ten nasycony patriotyzmem dzień. Jako prezes Zarządu DIAK dziękuję członkom AK za pełne poświęcenia zaangażowanie w organizację tego patriotycznego wydarzenia.

Ryszard Furtak