Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska. Komunikat Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej

Radę Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, w dniu 18 listopada 2023 r., rozpoczęło spotkanie z Biskupem Diecezjalnym Tadeuszem Lityńskim, który w swoim słowie zaakcentował potrzebę wytrwałości w modlitwie. Jak zauważył, przez tę bliskość Bożą owocują dzieła apostolskie. Szczególnej trosce powierzył dzisiejsze próby odtrącania wiary. Strzeżcie tego poprzez formację, obronę prawdy i świadectwo waszego życia i pracy w Akcji Katolickiej. Konsekwencją wiary jest Kościół Chrystusowy, zaznaczył Pasterz Diecezji.

Mszę Św. w kościele parafialnym, w parafii pw. Św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze, sprawował i homilię wygłosił Ks. Mirosław Żadziłko.

W części sprawozdawczej obrad Rady DIAK, podsumowano mijający rok 2023. Przypomniano organizację wielu inicjatyw, podejmowanych przez  Akcję Katolicką, często w przestrzeni społecznej. Szeroką aktywność przedstawiła bogata prezentacja multimedialna. Rada zatwierdziła sprawozdania Zarządu DIAK i Komisji Rewizyjnej za rok 2023 oraz przyjęła Plan Pracy i Preliminarz Finansowy na 2024 rok. Jednym z większych wydarzeń przyszłego roku będą planowane w Zielonej Górze połączone obchody jubileuszu XXX lecia Akcji Katolickiej i Dnia Papieskiego.

Rada DIAK zaznaczyła, że w perspektywie XXX lecia naszej Akcji Katolickiej, która przypadać będzie 27 listopada przyszłego roku, istnieje potrzeba rozbudzenia formacji ewangelizacyjnej oraz wzmocnienie wzajemnych relacji kapłanów i świeckich, w kolejnych parafiach, poprzez nowe Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej.

Króluj nam Chryste!

W imieniu Rady DIAK
Marek Witkowski
Przewodniczący zebrania Rady
Zielona Góra, 18.11.2023 r.