Diecezjalne spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, wraz z zaproszonymi gośćmi, spotkała się na corocznym diecezjalnym spotkaniu opłatkowym, którego gospodarzem w tym roku był POAK w Witnicy wraz ze swoim Asystentem Ks. Prałatem Ryszardem Tomczakiem. Spotkanie rozpoczęto Mszą św. w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy pod przewodnictwem Ks. Dariusza Ludwikowskiego Asystenta Akcji Katolickiej ze Wschowy. Słowo Boże do zgromadzonych skierował Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej Ks. kan. Zbigniew Samociak, który w nawiązaniu do czytań podkreślił, że tak jak dawniej wierzący szli do pogan, tak i dzisiejszy świat potrzebuje chrześcijaństwa, potrzebuje nas, by zaświadczyć o Chrystusie i Jego przykazaniach, byśmy zbliżali się do Światła, by dalej je ponieść do swoich wspólnot i rodzin.

Podczas sprawowanej Eucharystii, pozostawaliśmy w łączności duchowej z naszymi Biskupami, którzy w tym czasie modlili się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie w intencji śp. Papieża Benedykta XVI. Dalsza część spotkania odbyła się w Sali Parkowej, gdzie przedstawiono jasełka, przygotowane przez młodzież parafialną, śpiewano kolędy i życzono sobie nawzajem błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2023.

Ten dzień stał się też okazją do spotkania Rady Diecezjalnej AK, która przyjęła Plan działania oraz Plan finansowy na ten rok.

Ryszard Furtak,
prezes Zarządu DIAK
Witnica, 07.01.2023