Finał Konkursu Ojczyzno Ma

Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej od wielu lat podejmuje wychowanie do wartości narodowych młodego pokolenia. W Muzeum Ziemi Lubskiej w Zielonej Górze, w dniu 04 listopada 2022 r. odbył się XIII finał Konkursu wiedzy patriotycznej „Ojczyzno Ma”. Jak co roku patronat nad imprezą objął JE ks. bp Diecezjalny Tadeusz Lityński, którego reprezentował podczas zmagań JE ks. bp Adrian Put. Otrzymaliśmy też patronat Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. a Kuratorium reprezentowała wicekurator Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz. Warto dodać, że od 2019 r. zarządzeniem Lubuskiego Kuratora Oświaty Konkurs wpisywany jest na listę wydarzeń, jakie mogą być wymieniane na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na następny rok szkolny. Tegoroczny Konkurs zrealizowaliśmy przy pomocy Miasta Zielona Góra. Partnerem wydarzenia był PGNiG Oddział Zielona Góra. Koordynatorem tegorocznej edycji zmagań był Jan Greczycho z Zarządu DIAK, który też czuwał nad fachowym przygotowaniem pytań. Podobnie jak w latach poprzednich, Konkurs przeprowadzono w dwóch etapach. I etap szkolno – parafialny odbył się w maju tego roku. Natomiast jego laureaci z kilkunastu miejscowości naszej Diecezji spotkali się podczas finału diecezjalno – wojewódzkiego na Sali Witrażowej Muzeum Ziemi Lubuskiej. Po emocjonującej rozgrywce zwycięzcą Konkursu została Kornela Szymkowiak z Żagania, drugie miejsce zdobył Kacper Klaczak z Żarek Wielkich a trzecie uzyskał Dominik Paczuszyński z Lubrzy. Gratulujemy! Zapowiadająca poszczególne etapy Konkursu Urszula Furtak – prezes KIAK stwierdziła, że „naszym obowiązkiem, wypływającym z działalności apostolskiej, ale też miłości do Polski, jest troska o jej piękną kulturę i świadectwo wiary przekazane kolejnym pokoleniom. Poznajemy historię, miejsca i ludzi, którzy ją tworzyli”. Dzięki uprzejmości dyrekcji Państwowej szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze, w przerwach między turami pytań zagrali nam uczniowie tej Szkoły. Dziękujemy dyrekcji Muzeum za udostępnienie placówki na potrzeby Konkursu. Dziękujemy opiekunom uczniów oraz ich rodzicom za ich przygotowanie. Dziękuję członkom Akcji Katolickiej za zorganizowanie imprezy.

Ryszard Furtak, prezes DIAK