II Kongres AK

17-20 września ? II Kongres Akcji Katolickiej ? Kraków

W dniach 17 ? 20 września br., w Krakowie, odbędzie się II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej. To ważne wydarzenie odbywa się w roku, kiedy obchodzimy 85. rocznicę ustanowienia naszego stowarzyszenia przez Prymasa Polski, kardynała Augusta Hlonda i na rok przed odrodzeniem Akcji Katolickiej, której działalność została zawieszona po II wojnie światowej. Dekret erygujący ponownie Akcję Katolicką wydał 2 maja 1996 roku kardynał Józef Glemp, ówczesny Prymas Polski. Wszystkie te rocznice wpisują się w jubileusz 1050-lecia chrztu Polski, który przeżywać będziemy w przyszłym roku, a który wielką klamrą spina niezwykłe dzieje ponad dziesięciu wieków chrześcijaństwa w naszej ojczyźnie.

Przygotowując się do kongresu pamiętajmy, że reprezentujemy organizację, u  której początków stanęli wybitni ludzie Kościoła.  Pamiętajmy także o słowach, które św. Jan Paweł II skierował do nas podczas Międzynarodowego Kongresu Akcji Katolickiej w sierpniu 2004 roku: ?Patrzenie w przyszłość z odwagą to postawa, która nie jest owocem wyboru, lecz rodzi ją i konkretyzuje pamięć o bezcennym darze, jakim jest Akcja Katolicka od początku swego istnienia.?

Podczas tegorocznego kongresu Akcja Katolicka, owszem, dokona pewnego podsumowania, bez którego nie sposób odnieść się do blisko 20-letniej działalności stowarzyszenia. Przede wszystkim jednak odniesie się do poważnych wyzwań, jakie stawia przed katolikami współczesny świat i do roli, jaką, w tej często trudnej rzeczywistości, dane nam jest wypełniać jako ludziom wiary, którzy każdego dnia,  z odpowiedzialnością i zaangażowaniem, gotowi są  podjąć szczytne hasło: Nieśmy Ewangelię Nadziei.

w zakładkach – obserwuj jak mamy się przygotować do Kongresu