Akcja Katolicka w przededniu I Krajowego Kongresu

Dzięki życzliwości Pani Bogumiły Kani-Łąckiej, prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w archidiecezji poznańskiej możemy przypomnieć Państwu wydawnictwo związane z I Krajowym Kongresem. Jest to 47 numer ?Przewodnika Katolickiego?, z listopada 2001 roku, poświęcony niemal w całości temu wydarzeniu.

Szczególnej uwadze Państwa polecam tekst autorstwa śp. ks. Stefana Schudego, niezapomnianego asystenta diecezjalnego DIAK w Poznaniu, który odegrał ogromną rolę w przygotowaniu i realizacji  kongresu. Artykuł nosi tytuł ?Po pięciu latach?, gdyż ? przypomnijmy ? kongres miał miejsce pięć lat po odrodzeniu Akcji Katolickiej w Polsce. Refleksja ks. Schudego dotyka podstawowych spraw dotyczących stowarzyszenia, przypomina jakie są jego zadania, jak ważna jest rola, jaką powinno wypełniać w parafiach i w życiu publicznym; i w wielu miejscach jest nadal bardzo aktualna.

patrz/pobierz nr Przewodnika Katolickiego

01przewodnik.malaokladka