Diec. toruńska. I Kongres AK w Poznaniu ? wspomnienie.

Zbliżający się II Kongres Akcji Katolickiej to okazja do przypomnienia sobie przesłania I Kongresu, który odbył się w Poznaniu w dniach 23-25.11.2001 roku.

Uroczyste otwarcie tego wydarzenia rozpoczęło się Mszą Św. w Kościele NMP na Ratajach, której przewodniczył  metropolita poznański, a homilię wygłosił ówczesny asystent krajowy AK, bp. Piotr Jarecki.

W obradach I Kongresu uczestniczyła dość liczna grupa członków AK diecezji toruńskiej.

W drugim dniu Kongresu rozpoczęła się sesja plenarna. Jako grupa toruńska uczestniczyliśmy we wszystkich tematach. Mnie najbardziej utkwił w pamięci wykład ks. bpa Stanisława Wielgusa  na temat: ? Chrześcijanin wobec współczesnych wyznań ideowych ?.

Po południu podzieliliśmy się na kilka grup, aby możliwie szeroko uczestniczyć w omawianych tematach.. Najliczniej uczestniczyliśmy w następujących tematach:

1. Akcja Katolicka w parafiach ? zadania wynikające z nowej ewangelizacji
2. Akcja Katolicka w społeczeństwie obywatelskim
3.Akcja Katolicka przed wojną ? przesłanie na dziś
4. Tożsamość katolika świeckiego ? tożsamość członka AK

 Wieczorem uczestniczyliśmy w wybranych przez nas wydarzeniach kulturalnych. Ja wybrałam koncert

?Poznańskich Słowików ? pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Było to bardzo wzruszające wystąpienie, gdzie oprócz muzyki dawnych mistrzów i arcydzieł muzyki chóralnej, usłyszeliśmy wspomnienia P. Stuligrosza ze swojego bogatego życia artystycznego.

W trzecim dniu Kongresu nastąpiło podsumowanie pracy w grupach. Ja uczestniczyłam w grupie zajmującej się tematem: Akcja Katolicka w społeczeństwie obywatelskim. Z podsumowania tego tematu zapamiętałam refleksje bpa Piotra Jareckiego:

1. Człowiek jest z natury istotą społeczną. Aby się rozwinąć potrzebuje innych ludzi.
2. Człowiek, jako członek instytucji państwa nie może uchylać się od sprawiedliwego sprawowania odpowiedzialności za społeczeństwo ? uczestniczenie i kształtowania dobra wspólnego.
3. Przestrzeń między jednostką a państwem trzeba wypełnić bogactwem życia zorganizowanego.
4. Jądro duchowości człowieka świeckiego winno być bardziej widoczne w życiu świeckim niż w Kościele. W Kościele człowiek kształtuje się po to, aby wejść w życie świeckie.
5. Jako Akcja katolicka nie możemy bać się życia świeckiego. Trzeba wejść w dialog i współpracę z inną grupą społeczeństwa obywatelskiego, nawet bardzo różniąca się ideowo.
6. Musimy być pogłębieni duchowo i świetli intelektualnie poprzez modlitwę i formację
7. W dzisiejszym społeczeństwie nacisk położony jest na: produkcję, konsumpcję i władzę, a winien być na: powołanie i misję.
8. Nasze hasło to: widzę ? oceniam ?działam, a więc:
–  obowiązek świadczenia o prawdzie
– udział w mediach społecznych
– możliwość działania w samorządach i instytucjach państwowych

Następnym punktem programu było zgromadzenie na Placu Adama Mickiewicza przy Poznańskich Krzyżach dla uczczenia relikwii Św. Wojciecha ? patrona Akcji Katolickiej w Polsce oraz przemarsz ewangelizacyjny z relikwiami do Fary poznańskiej. Tam została odprawiona Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem JE kard. Józefa Glempa ? Prymasa Polski.

Po Mszy Św. nastąpiło odczytanie przesłania kongresowego i zakończenie Kongresu.

Oprócz  ciekawego i pouczającego programu Kongresu miło wspominam opiekę  nad naszą grupą członków Akcji Katolickiej ze Swarzędza, którzy udzielili nam noclegu i na zakończenie ugościli posiłkiem w postaci domowych wypieków i pachnącej kawy.

Ewa Wojciechowska, Diecezja toruńska ? par. Miłosierdzia Bożego Toruń

2015-02-04