I Kongres we wspomnieniach

Zaczynają napływać materiały związane z I Kongresem Akcji Katolickiej.
Przygotowując się do II Kongresu będziemy przypominać tamte wydarzenia, którymi nasza społeczność żyła podczas  trzech dni, od 23 do 25 listopada 2001 r., w Poznaniu.
Przypomnimy wydarzenia i ludzi przygotowujących je oraz uczestniczących w tym wielkim zjeździe Akcji Katolickiej. To ważna część naszej historii.

1. Diecezja Siedlecka. Marian Pałdyna.

2. Archidiecezja Poznańska. Akcja Katolicka w przededniu I Krajowego Kongresu – Przewodnik Katolicki.

3. Diec. toruńska. I Kongres AK w Poznaniu ? wspomnienie.

4. Arch. krakowska. Wspomnienia z I Kongresu Akcji Katolickiej w Poznaniu. 

5. Obudzić aktywność – Rozmowa z księdzem prałatem Stefanem Schudym wikariuszem biskupim ds. Akcji Katolickiej.

6. Diecezja Drohiczyńska. Radość autentycznej wiary.

7. I Krajowy Kongres Akcji Katolickiej w obiektywie Romana Farysia. [galeria]