I Krajowy Kongres Akcji Katolickiej w obiektywie Romana Farysia. [galeria]