Obudzić aktywność – Rozmowa z księdzem prałatem Stefanem Schudym wikariuszem biskupim ds. Akcji Katolickiej

Dlaczego właśnie w Poznaniu odbędzie się I Krajowy Kongres Akcji Katolickiej?

– W Poznaniu w latach trzydziestych XX wieku była siedziba Akcji Katolickiej. Istniały wówczas cztery tzw. kolumny (mężczyźni, kobiety oraz młodzież męska i żeńska) i działały aż trzy naczelne władze. Ich biura mieściły się na piętrach dzisiejszego Hotelu Rzymskiego.
Poznań w okresie międzywojennym był ważnym centrum, tutaj rezydował przecież kardynał August Hlond, Prymas Polski, współzałożyciel Akcji Katolickiej w Polsce. Tutaj wydawano serię tzw. Książnicy AK (przeszło 30 tomów) oraz ukazywał się periodyk ?Ruch Katolicki” (w latach 1931-39). Gdyby przypomnieć społeczników z Wielkopolski, choćby bp. Walentego Dymka czy bp. Stanisława Adamskiego, wszystko to w pełni uzasadnia i miejsce, i czas obrad kongresowych. (…)
całość  – poniżej
obudzic aktywnoscIKongresAK
kliknij – powiększ/pobierz
2015.02.20