III Pielgrzymka Akcji Katolickiej do św. Józefa Kaliskiego

Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa rozpoczęła się w piątek 25 sierpnia o godz. 15:00 odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego w Kaplicy Cudownego Obrazu, po której odprawiona została Msza św. do Miłosierdzia Bożego m.in. w intencji pielgrzymów. W swojej homilii ks. prał. Sławomir Kęszka, diecezjalny asystent kościelny w Diecezji Kaliskiej, w nawiązaniu do czytań liturgicznych na ten dzień wskazał, że sam Chrystus swoim życiem i w wielu słowach kierowanych do Apostołów wskazywał na Miłość do Ojca, na doświadczanie z Nim więzi. W  drugim zaś przykazaniu Chrystus wzywa do miłości drugiego człowieka. Prawdziwy tego wzór znajdujemy właśnie w Świętej Rodzinie. Szczególnie zwraca uwagę wzajemne obdarowywanie się miłością, a św. Józef szczególnie wyróżnił się czułą opieką nad Matką Najświętszą i Synem Bożym. Biorąc wzór z tego Patrona i dziękując Jemu za cudowne ocalenie – miłością miłosierną umieli się dzielić np. więźniowie KL Dachau. Niech naszą odpowiedzią na tę miłość będzie nasze zawierzenie, które zanieśmy do naszych parafii i rodzin.

Po Mszy św. uczestnicy pielgrzymki wysłuchali konferencji ”Św. Józef – mniej znany”, przygotowanej również przez Ks. Sławomir Kęszkę. Pozwoliła ona na poznanie  wielu ciekawych informacji, jak kult św. Józefa rozwijał się na przestrzeni dziejów Kościoła, o roli Ojców Kościoła, a w naszej polskiej rzeczywistości – ks. Piotra Skargi, o niewątpliwych zasługach w tym względzie zakonu: Dominikanów, Cystersów, Franciszkanów Karmelitów, Jezuitów, czy Zgromadzenia św. Józefa. Zakon Benedyktynów miał w liturgii godzin specjalne oficjum poświęcone św. Józefowi. Wśród świętych Kościoła m.in. św. Teresa z Avilla obrała św. Józefa za orędownika, podkreślając, że wspomaga on każdą duszę, która mu się poleca. Nieoceniony wkład w zrozumienie roli św. Józefa miało papieskie nauczanie. Pius IX w 1870 r. ogłosił św. Józefa patronem Kościoła Powszechnego. Leon XII wskazywał, aby lud Boży oddawał cześć św. Józefowi razem z czcią do Matki Najświętszej. Pius X zatwierdził Litanię do św. Józefa. Benedykt XV zachęcał cały Kościół do uroczystego świętowania 50. Rocznicy ustanowienia św. Józefa jego patronem. Pius XI z kolei – działalność Kościoła przeciwko komunizmowi prowadził pod przewodnictwem św. Józefa. Patrząc w tak wielkie doświadczenie Kościoła, czerpiącego niezwykłe łaski z kultu do św. Józefa i dostrzegając to, co ukazuje nam Święta Rodzina – wierność, zjednoczenie i miłość – musimy zanosić je tam, gdzie posyła nas Pan Bóg.

Po konferencji uczestnicy pielgrzymki, którzy już w piątek dotarli do Kalisza, mieli okazje zwiedzić Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego, prowadzonego przez O.O. Jezuitów. Wspaniałym przewodnikiem okazał się O. Jerzy Kacprzyk, który przedstawił wiele ciekawostek. M.in. fakt, że 5 października 1954 r. Główna Komisja Episkopatu zatwierdziła wizerunek namalowany przez prof. Ludomira Śleńdzińskiego jako przedmiot ogólnopolskiego kultu. Obraz znajduje się w Kaliszu od 1993 roku, oddany pod pieczę  Jezuitom. 21 czerwca 1998 r. kościół O.O. Jezuitów został ogłoszony pierwszym w świecie Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego. Czczony obraz znajduje się w kościelnym ołtarzu. Nasze pasjonujące zwiedzanie zakończyliśmy Koronką do Miłosierdzia Bożego przed cudownym Obrazem, a następnie na dziedzińcu klasztoru przed figurą św. Andrzeja Boboli, modliliśmy się za Ojczyzną, pokój na świecie, nasze rodziny i Akcję Katolicką przez wstawiennictwo Patrona Polski.

Ten piękny pierwszy dzień pielgrzymki zakończyliśmy godzinnym modlitewnym czuwaniem w Kaplicy Cudownego Obrazu Świętej Rodziny w Narodowym Sanktuarium św. Józefa przed Najświętszym Sakramentem oraz odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Drugi dzień pielgrzymowania rozpoczął się w Kościele Garnizonowym, wysłuchaniem jego bardzo interesującej historii, którą opowiedział ks. płk. Tadeusz Pałuska.  W wiekach XVII i XVIII była to świątynia jezuicka, najzamożniejsza w mieście, stanowiąca perłę architektury barokowej, świadectwo chwały zakonu i jego kontrreformacyjnej działalności. Po II wojnie przejęło ją wojsko – kościół podlega pod Ordynariat Polowy, a jego wnętrze pozostało dość surowe. Jego wielkim atutem jest natomiast wspaniała akustyka. Przekonali się o tym wszyscy, którzy przybyli do świątyni wysłuchując koncertu refleksyjnej piosenki religijnej w wykonaniu Zespołu Muzycznego Soli Deo.

Następnie wszyscy udali się pod pomnik św. Jana Pawła II. Naszemu świętemu Rodakowi, największemu z Polaków zawierzyliśmy wiele spraw świata, naszej Ojczyzny, rządzących, osób wykluczonych, naszych rodzin i Akcji Katolickiej. Delegacja złożyła wiązankę kwiatów i odmówiła modlitwę z prośbą o jego wstawiennictwo w tych intencjach przed Bogiem.

O godz. 12 rozpoczęła się główna Msza św. zwieńczająca pielgrzymkę Akcji Katolickiej do św. Józefa z udziałem pocztów sztandarowych KIAK, DIAK Diec. Kaliskiej i POAK z Katedry Kaliskiej. W tym dniu cały Kościół w Polsce przeżywał uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.  Nie mogło więc w homilii ks. prał. Sławomira Kęszki zabraknąć wielu odniesień do Matki Bożej. Wskazał m.in., że jest znakiem Kościoła żywego, na którą zstępuje Duch Święty. Wzywanie pomocy Matki Bożej i wstawiennictwa św. Józefa jest w naszym życiu bardzo ważne i istotnym elementem oddania Im czci. Dzisiejsza nasza obecność u Jezusa, u Maryi i u św. Józefa uczy nas trwania, słuchania i jedności. Dzisiaj wiara i ufność są rękojmią w tych trudnych czasach trwania przy Bogu, dzielenia się tym, co jest dobre i co nas buduje. Eucharystia łączy nas w tej jedności. Św. Józef ma być dla nas wzorem pielgrzymowania, aby tu w Jego Sanktuarium nabierać sił duchowych i powracać z miłością do swoich rodzin i wspólnot. Swoją homilię Ks. Asystent zakończył piękną modlitwą: ”Św. Józefie okaż swe oblicze, bądź łaskawy, spójrz na Twe dzieci, Józefie Święty bądź błogosławiony. Amen”. Następnie miały miejsce: modlitwa wiernych w intencjach: Kościoła, duchowieństwa, potrzeb tego świata i Akcji Katolickiej oraz procesyjne ofiarowanie darów. Po Komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu piszący te słowa odczytał zawierzenie całej Akcji Katolickiej  św. Józefowi (jego treść można znaleźć w dołączonym do tegorocznego zeszytu formacyjnego nr 39 obrazku Świętej Rodziny). Wybrzmiały również słowa podziękowania dla kapłanów za wspólną modlitwę, szczególnie dla ks. Sławomira, który przygotował homilie i konferencję o św. Józefie, dla wszystkich pielgrzymów, m.in. z Diecezji Toruńskiej, Pelplińskiej i Siedleckiej i z wielu parafialnych oddziałów Akcji w Diecezji Kaliskiej, dla wszystkich, którzy włożyli trud w przygotowanie pielgrzymki. W imieniu Pani Prezes Urszuli Furtak i całego Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej słowa podziękowania wygłosił p. Janusz Leśniak. Na zakończenie celebrujący tę Mszę św. kapłani udzielili zebranym pielgrzymom uroczystego błogosławieństwa. Wszyscy umówili się na spotkanie za rok na IV Pielgrzymce Akcji Katolickiej do Świętej Józefa.

Robert Lis