Komunikat Rady DIAK

Komunikat

Mszą św. w kaplicy seminaryjnej Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu, w dniu 15 października 2022 r., rozpoczęto spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Obecny na spotkaniu Rady Biskup Diecezjalny Tadeusz Lityński dziękując za zaangażowanie podkreślił, że Akcja Katolicka jest w przestrzeni diecezjalnej wiodąca. Istnieje pod\trzeba rozbudzenia formacji ewangelizacyjnej oraz wzmocnienie wzajemnych relacji kapłanów i świeckich.

Podczas części sprawozdawczej obrad podsumowano mijającą kadencję apostolskiej pracy w latach 2018-2022. Przywołano organizację wielu inicjatyw i wydarzeń zarówno dla członków stowarzyszenia, ale nade wszystko podejmowanych w przestrzeni społecznej. Wśród nich m.in. konkursy i zawody, przeglądy pieśni i wydane śpiewniki, pielgrzymki i obecność w mediach. Podkreślono wielkie znaczenie podjętej formacji, która to stała się nie tylko fundamentem do pracy apostolskiej, ale przede wszystkim siłą do pełnienia misji w Kościele. Zauważono, że na czas mijającej kadencji przypadły bogate odchody Jubileuszu 25 lecia działalności, przyjęcia i peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II po Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej a całość zamknięto w wydanej historycznej publikacji „Wstańcie, chodźmy”.

Wśród spraw statutowych Rada zatwierdziła sprawozdania Zarządu DIAK i Komisji Rewizyjnej a także przyprowadzono wybory nowych władz diecezjalnych Akcji Katolickiej. Obecny na spotkaniu Biskup T. Lityński mianował Pana Ryszarda Furtaka prezesem Zarządu DIAK. Ponadto w skład Zarządu DIAK weszli: Marek Rychlik z Głogowa, Jan Greczycho ze Zbąszynka, Urszula Furtak, Małgorzata Michałowska, Marek Witkowski, Danuta Tchórzewska i Zbigniew Gaweł z Zielonej Góry oraz Andrzej Stankowiak ze Wschowy.

Członkami diecezjalnej Komisji Rewizyjnej zostali: Piotr Kirziejonek z Zielonej Góry, Krystyna Koszylowska z Nowego Kramska oraz Wiesław Szatkowski z Witnicy. Delegatem do władz krajowych został Marek Witkowski z Zielonej Góry.

Króluj nam Chryste!

W imieniu Rady DIAK
Przewodniczący zebrania Rady DIAK
Jan Greczycho