Pan Bóg przychodzi przez Kościół. Rekolekcje AK z bł. Stefanem Wyszyńskim

W domu rekolekcyjnym Ojców Werbistów w Chludowie w dniach 30 września – 2 października odbyły się rekolekcje Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej. Prowadził je ks. prof. Jacek Hadryś z Wydziału Teologicznego UAM. Ks. profesor Hadryś, doskonały znawca bł. Stefana kardynała Wyszyńskiego, w bardzo przystępny sposób przedstawił naukę Prymasa Tysiąclecia. Na mocy chrztu św. jesteśmy powołani do świętości i apostolstwa. Jest to nasze nadrzędne powołanie. Nad definicją świętości zastanawialiśmy się w kontekście nauki bł. Stefana Wyszyńskiego. Prof. Hadryś zwrócił uwagę, jak często kard. Wyszyński zaznaczał, że każdy może apostołować. Apostołować możemy poprzez: modlitwę, ofiarę cierpienia, słowo, czyny płynące z miłości, świadectwo życia. Adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi św., Koronka do Bożego Miłosierdzia, czas na osobistą modlitwę sprzyjały duchowej odnowie. Również rozważania różańcowe oparte były o teksty bł. Stefana.

Podczas rekolekcji był też czas na spojrzenie na Kościół w życiu członka Akcji Katolickiej. Temat ten przybliżył asystent DIAK Archidiecezji Poznańskiej, ks. kan. Roman Dworacki. Tworzeniu wspólnoty sprzyjały rozmowy, spacery, śpiew podczas pogodnego wieczoru. Każdy z tych elementów składał się na rekolekcyjną formację.

Jolanta Horowska