Poświęcenie ołtarza bł . Stanisława Starowieyskiego