Przed nami kolejny rok pracy

W sobotę 10 grudnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej. Poprzedziła je Msza św. w kaplicy Krzyża Świętego w katedrze poznańskiej. Natomiast obrady miały miejsce w Sali Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Dyskutowano m.in. nad Kalendarium i Planem Pracy w roku 2023. Przyjęto również Plan finansowy na kolejny rok pracy. Pochylono się także nad kondycją AK w archidiecezji.

Spotkanie zakończyła modlitwa za wstawiennictwem patrona Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej bł. Edmunda Bojanowskiego.

Jolanta Horowska