Przegląd Pieśni Patriotycznej w Sulechowie

Już po raz XI w dniu 07.11.2022 r. odbył się w Sulechowie Diecezjalny Przegląd Pieśni Patriotycznej pod honorowym patronatem J.E. Ks. Biskupa Tadeusza Lityńskiego. Patronat medialny objęły redakcje Aspektów oraz Gościa Niedzielnego. Głównymi organizatorami tego patriotycznego wydarzenia był Zarząd Diecezjalny Akcji Katolickiej reprezentowany przez Prezesa Ryszarda Furtaka oraz Stowarzyszenie Praworządny Sulechów reprezentowane przez Prezesa Jacka Wykręta. W organizację imprezy zaangażowany był też gospodarz – Sulechowski Dom Kultury reprezentowany przez Dyr. Agnieszkę Łukaszenko-Woźnicę.

Wśród wykonawców znalazły się: chóry, zespoły i soliści z regionu. Każdy spośród wykonawców zaprezentował dwa lub trzy utwory. Wystąpiło ogólnie ok. 80 osób, spośród których każdy otrzymał upominki ufundowane m.in. przez Instytut Pamięci Narodowej, Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej czy Wspólnotę Rodzin i Małżeństw. Po występie wszystkie osoby wykonujące utwory zostały poczęstowane kawą i ciastem przygotowanym m.in. przez Parafialne Oddziały AK z Sulechowa, reprezentowany przez Prezes Liliannę Kurkowiak i Nowego Kramska, reprezentowany przez Prezes Krystynę Koszykowską. Każdy podmiot otrzymał też statuetkę ufundowaną przez Burmistrza Sulechowa.

Do publiczności, która „po brzegi” wypełniła Salę Widowiskową SDK przemówiła m.in. Prezes Akcji Katolickiej w Polsce Urszula Furtak. Rozpoczynając Przegląd podkreśla, jak ważne jest pielęgnowanie patriotyzmu. Poprzez pieśni płynie ono prosto z serca i łączy pokolenia – powiedziała. Wyraziła radość z udzielonego wsparcia organizacyjnego przez Stowarzyszenie Praworządny Sulechów. Z kolej Prezes Jacek Wykręt z Praworządnego Sulechowa powiedział, że „krzewienie patriotyzmu od samego początku, a działamy już 20 lat, było i jest dla nas bardzo istotne i pozostaje jednym z priorytetów na kolejne lata”. „Szczególnie dzisiaj, kiedy młode pokolenie stało się przedmiotem wrogiej Chrześcijaństwu indoktrynacji, powrót do polskich korzeni – korzeni od kolebki czerpiących z Chrześcijaństwa – programowe krzewienie takiego patriotyzmu jest obowiązkiem elit lokalnych i państwowych” – dodał.

Dla przypomnienia, pomysłodawcą tej cyklicznej imprezy był przed laty Stanisław Walner z ówczesnego POAK-u działającego przy parafii pw. Św. Stanisława Kostki w Sulechowie, były członek Zarządu Diecezjalnego AK.

W tym miejscu nie sposób nie podziękować osobom i podmiotom, które wsparły imprezę organizacyjnie i materialnie. Wśród nich znaleźli się oprócz już wymienionych: Ewa i Piotr Juryk, Instytut Pamięci Narodowej, Tipperary Farm Kruszyna, SUPEKOM Sulechów, Wulkanizacja ul. Leśna 9, Radni Gminy Sulechów: Przemysław Mikołajczyk, Sebastian Różycki, Piotr Bodnar, Wiesław Kołakowski, Radny Powiatu Zielonogórskiego Roman Bajor, Kawiarnia Delicjusz, Papaya Print, PHPU Agrovol, Hanna Brzezińska, Grażyna Rekowska, Anna Borkowska, Marcin Namysł, Bogusław Malicki i Zygmunt Zamroziewicz z b. Ruchu Młodzieży Solidarnej 1986-1998, Szkoła Jezyka Angielskiego dr Marek Kuczyński, Pracownia Florystyczna Wioletta Koteluk, Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie, Waldemar Górazda i Dariusz Cebernik. Najważniejsi zaś byli wykonawcy, którzy wnieśli ducha patriotyzmu w nasze diecezjalne obchody Święta Niepodległości: Laudate Dominum, Hufiec Babimojsko-Sulechowski ZHP, Zespół Rodziny Różańskich, Kuźnia Talentów Centrum Kształcenia Muzycznego Zielona Góra, Parafia Św. Anny Broniszów, Szkoła Podstawowa nr 3 Sulechów, Promyk Sulechów, Wiolinki Nowe Kramsko, UTW Sulechów, Aleksandra Górazda Sulechów.

Na koniec pozwolę sobie podziękować jeszcze raz osobie najbardziej zaangażowanej zarówno w przygotowanie jak i prowadzenie przeglądu – Ewie Wykręt, bez której bezinteresownego i ofiarnego poświęcenia impreza nie mogłaby się odbyć w takim zakresie i kształcie.

Marek Kuczyński AK i Praworządny Sulechów